PDA

View Full Version : [T3] Tutorial: Teutoncismarty.anes
13.02.09, 10:13
evo tut za teutonce preveo sam ga sa rs foruma korisnik orbit
Za početak, tutorial je za Tevtonce i prilagođen je QuestMaster-u

Početna proizvodnja vam je
Drvo 8 po satu
Glina 8 po satu
Gvožđe 8 po satu
Žito 10 po satu

Pošto zaštita traje 3 dana imađete dovoljno vremena da dosta razvili i proizvodnju i vojsku.


Prvi dan ...

Prvo promijenili ime sela i stavite pticu u profil.
• Onda, nadogradnju jednog drvoseču na stupanj 1.
• Poslije toga nadograditi jedan rudnik gline na stupanj 1. Još nemojte tražiti nikakvu pomoć od vodiča.
• Nadogradite jednu njivu na stupanj 1.
• Nadogradite jedan rudnik željeza na stupanj 1.

Sada vam je proizvodnja:
Drvo 11 po satu
Glina 11 po satu
Gvožđe 11 po satu
Žito 6 po satu

• Sada podignite sve njive na stupanj 1.

Vaša proizvodnja je sada:

Drvo 11 po satu
Glina 11 po satu
Gvožđe 11 po satu
Žito 23 po satu

• Ako više nemate resursa kliknite vodiča. Nekoliko zadataka ste riješili i sada ćete dobiti resurse.
Nikako prije nemojte kliknuti vodiča vam da resurse, nikako!

• Nadogradite jednu njivu na stupanj 2.

Na kraju dana sve rudnike na stupanj 1!

Proizvodnja vam je:

Drvo 20 po satu
Glina 20 po satu
Gvožđe 20 po satu
Žito 4 po satu

• Otvorite vodiča. Riješili ste negdje oko pola zadataka i sada trebate poslati žito vodiču.
Pošaljite mu. Sada taman idete na spavanje i sutra kada otvorite svoj račun imaćete miša u selu.

• Otvorite vodiča kako biste dobijali resurse ...

• Sada možete nadograditi još dvije njive na stupanj 2 i vaša proizvodnja žita je 12 po satu.


Drugi dan ....

• Sažmi prijateljstva (suradnje ili Pon-ove) sa Tevtoncima iz vaše okoline. Pogledajte koji su rang u napadu. Ako su u prvih 400 sklopi jer vjerojatno imaju nešto vojske pa da vas nebi pljačkali.
• Nadogradite glavnu zgradu na stupanj 3.
• sagradi mjesto okupljanja.
• sagradi kasarnu.
• sagradi 2 batinara.


Treći dan ....

• Proširite jednu njivu na stupanj 2
• sagradi još 4 batinara.
• Proširite sve njive na stupanj 2!
• Do kraja dana pravite batinare! Imaćete dovoljno pljačke većinu susjed!


Četvrti dan ...

• Nadogradite jednu njivu na stupanj 3
• Nadogradite kasarnu na stupanj 3
• cijelog dana pljačkajte komšije i od tih resursa podignite njive!


Peti dan ....

Trebali bi ste imati barem 4 njive na stupnju 3 i 2 njive na stupnju 2!
• sagradi akademiju!
• sagradi još 2 batinara!
• sagradi skladište
• sagradi silos
• sagradi skladište na stupanj 2
• Nemojte trošiti više resurse!

Šesti dan ...

• Podignite glavnu zgradu na stupanj 5!
• sagradi rezidenciju!
• Skupljajte resurse do kraja dana i pljačkajte.

Sedmi dan ...

• Podignite rezidenciju na stupanj 2!
• Pljačkajte!
• Na kraju dana podignite rezidenciju na stupanj 3!

Osmi dan ....

• Proširite skladište na stupanj 3!
• Pljačkajte!
• Na kraju dana proširiti rezidenciju na stupanj 4


Deveti dan ....

• Pljačkajte!
• Na kraju dana proširiti rezidenciju na stupanj 5!
• Proširite njivu na stupanj 3!


Deseti dan ....


• Nadogradite sve preostale njive na stupanj 3!
• Pljačkajte!
Molim vas, nemojte gledati svoj rang!
• Proširite rezidenciju na stupanj 6

Posredovanje dan ....

• sagradi pijacu i ako treba, mijenjajte resurse s drugim igračima.
• Podignite skladište na stupanj 4.
• Pljačkajte.
• Nadogradite rezidenciju na stupanj 7.

Dvanaest dan ....

• Ako treba, mijenjajte resurse s drugim igračima.
• Nadogradite skladište na stupanj 5.
• Pljačkajte
• Nadogradite rezidenciju na stupanj 8

Trinaesti dan ....

• Ako treba, mijenjajte resurse s drugim igračima.
• Nadogradite skladište i silos za po jedan stupanj a u međuvremenu pljačkajte.
• Na kraju dana podignite rezidenciju na stupanj 9!

Četrnaest dan ....

• Ako treba, mijenjajte resurse s drugim igračima.
• sagradi ambasadu.
• Uđite u neki dobar savez koji vam je blizu.
• U međuvremenu pljačkajte!
• Nadogradite rezidenciju na stupanj 10!
• Ukoliko savez bude tražio nekakvu pomoć u resursima ili vojsci, recite da pravite naseljenika i da vam trebaju resursi.

Petnaest dan ....

• Ako treba, mijenjajte resurse s drugim igračima.
• Proširite skladište i silos na stupanj 8!
• Pljačkajte.
• Nadogradite njivu na stupanj 4!
• Podsjetite vašeg vođu da pravite naseljenika kako bi on sutra poslao MM za resurse.

Šesnaesti dan ....

• Kada vođa bude na mreži još jednom ga podsjetite da pravite naseljenika
• Pljačkajte kako bi ste lakše sagradili naseljenika.

Sedamnaest dan ....

• Vjerojatno već imate 3 naseljenika ili vam fali jedan.
• Pljačkajte.
• Negdje na kraju dana pošaljite naseljenika na neku žitnicu samo ako je u vaših 7h7! Ako nije, nemojte praviti novo selo u toj žitnici. Ukoliko imate obje vrste žitnica bolje sagradi selo u onoj sa 9 njiva.
Ukoliko nema žitnica napravite ga u najbližoj dolini sa 5 drvoseča jer vam drvo najviše treba za batinare.
• Nadogradite jednu njivu na stupanj 5

Osamnaesti dan ...

• U prvom selu nadograditi akademiju na stupanj 3
• Onda sagradi kovačnice predsjednika
• Pljačkajte
• U drugom selu radite isto što i u prvom na početku.

Devetnaest dan ....

• U prvom selu nadograditi još jednu njivu na stupanj 5!
• Pljačkajte.
• Nadogradite akademiju na stupanj 5 i kovačnice orižija na stupanj 3
• U drugom selu radite isto što i u prvom drugog dana
Neću to više da ponavljam, podrazumijeva se.

Dvadeseti dan ....

• Nadogradite još jednu njivu na stupanj 5
• Pljačkajte!
• Napravite staja i podignite je na stupanj 3.
• Čuvajte resurse i pljačkajte.

Dvadeset i prvi dan ....

• Pljačkajte.
• Istražite paladine


Dvadeset i drugi dan ....

• Nadogradite još dvije njive na stupanj 5!
• Pljačkajte!
• Čuvajte resurse i na kraju dana za sve resurse napravite batinare!

Dvadeset i treći dan ....

• Napravite paladine za sve resurse.
• Pljačkajte
• Do kraja dana nadograditi sve njive na stupanj 5!

Dalje radite sami ....

modovi molim vas premjestite ovo o pdf FQ i lockajte temu