PDA

View Full Version : [T3] Formule za racunanje vojskeulinsky
19.04.09, 14:29
Formule za računanje gubitaka u borbi

Na ove vrednosti utiču bonusi od zida, kovačnica i palate ili rezidencije, kao i moralni (populacijski) bonus. Gubitak u procentima se jednako odnosi na svaku vrstu jedinica, tj. gubitak od 15% znači gubitak 15% od svake vrste jedinica. Podaci su sakupljeni sa različitih strana, a ako imate neke komentare pošaljite mi privatnu poruku.


Formula za normalan napad (gubitak u procentima)

Prvo izračunamo procenat konjice u napadu:
Quote:
konjica = ukupan napad konjice / ukupan napad sve vojske
Na osnovu toga se računa ukupna snaga odbrane:
Quote:
ukupna odbrana = ukupna odbrana od pešadije * (1-konjica) + ukupna odbrana od konjice * konjica
Na osnovu ukupne jačine napada i odbrane određujemo pobednika (ona strana koja ima veći napad/odbranu).

Gubici poraženog su 100%, a gubici pobednika:
Quote:
gubici = 100 * sqrt[ (lp/wp)^3 ]

* sqrt - koren
* lp - vrednost ukupnog napada/odbrane poraženog
* wp - vrednost ukupnog napada/odbrane pobednika
* ^3 - treći stepen


Formula za pljačku

Prvo računamo gubitke pobednika kao u normalnom napadu (x), pa modifikujemo taj broj.

Broj trupa koje gubi napadač (u procentima):
Quote:
gubitak napadača = 100*x / (100+x)
Broj trupa koje gubi obrana (u procentima):
Quote:
gubitak odbrane = 100 - gubitak napadača

Formula za izviđače

Formula je približna.

Napadačevi izviđači imaju osnovni napad 35. Na ovo se dodaju bonusi, s tim što kovačnica oružja daje bonus od ~2.1% po nivou umesto uobičajenih ~1.5%. Odbrambeni izviđači imaju napad 20. I na ovu vrednost utiču bonusi, s tim što kovačnica oklopa daje bonus od ~3% po nivou umesto uobičajenih ~1.5%.

Gubitak branioca je nula, a napadača:
Quote:
gubitak = 100 * sqrt[ (odbrana / napad)^3 ]
Ukoliko je odbrana veća od napada, ginu svi napadačevi izviđači.Koliko izviđača?

Ovo su neke približne vrednosti, preuzete sa travian.us foruma (ovde). Nije uračunat moralni bonus i bonus od zida. Moralni bonus važi samo ako se izviđa slabiji igrač i on u tom slučaju dobija prednost. Za približno određivanje bonusa od zida, pomnožite odgovarajući broj napadačevih izviđača sa bonusom.

Prva rečenica se odnosi na to koliko je izviđača potrebno da se otkrije izviđanje u kojem se šalje navedeni broj izviđača. Druga rečenica označava koliko def izviđača je dovoljno da se potpuno spreči izviđanje (tj. da ubije sve napadačeve izviđače).

* 5 izviđača bez oklopa može da otkrije izviđanje do 96 izviđača bez oklopa ili do 27 izviđača sa oklopom stepena 20.
Takođe može da potpuno spreči izviđanje ukoliko se šalju do 3 izviđača bez oklopa ili do 2 sa punim oklopom.

* 10 izviđača bez oklopa otkriva do 757 bez ili do 217 sa punim oklopom.
Može da spreči 6 bez ili 4 sa punim oklopom.

* 15 izviđača bez oklopa otkriva do 2544 bez ili do 729 sa punim oklopom.
Može da spreči 8 bez ili 6 sa punim oklopom.

* 5 izviđača sa punim oklopom otkriva do 544 bez ili do 156 sa punim oklopom.
Može da spreči 5 bez ili 3 sa punim oklopom.

* 10 izviđača sa punim oklopom otkriva do 4316 bez ili do 1238 sa punim oklopom.
Može da spreči 10 bez ili 7 sa punim oklopom.

* 15 izviđača sa punim oklopom otkriva do 14527 bez ili do 4166 sa punim oklopom.
Može da spreči 15 bez ili 10 sa punim oklopom.Moralni bonus

Moralni bonus predstavlja odbrambeni bonus koji dobija samo slabiji igrač prilikom napada. Zavisi od razlike ukupne populacije između igrača koji napada i onog kojeg napada.

Približna formula je:
Quote:
bonus = (populacija napadača / populacija branioca) ^ 0.2
s tim što ovaj bonus ne može biti veći od 50% (dobija se ako je razlika populacija 7,5x ili veća).

Na primer:

* ako napadač ima isti broj stanovnika, bonus je 0%
* ako napadač ima 2 puta veći broj stanovnika, branilac ima bonus od 15%
* 3 puta - 25%
* 4 puta - 32%
* 5 puta - 38%
* 6 puta - 43%
* 7 puta - 48%
* 7.5 puta ili više - 50%


Katapultovi i ovnovi

Koliko katapultova treba za potpuno rušenje neke građevine?

Ovo su osnovni podaci, treba dodati kovačnicu oružja, kamenoresca i bonuse. Važi za građevine i resursna polja.

nivo 1 = 2
nivo 2 = 2
nivo 3 = 2
nivo 4 = 3
nivo 5 = 4
nivo 6 = 6
nivo 7 = 8
nivo 8 = 10
nivo 9 = 12
nivo 10 = 14
nivo 11 = 17
nivo 12 = 20
nivo 13 = 23
nivo 14 = 27
nivo 15 = 31
nivo 16 = 35
nivo 17 = 39
nivo 18 = 43
nivo 19 = 48
nivo 20 = 53


Koliko je ovnova potrebno za potpuno rušenje zida?

Ovaj podatak se može naći u zvaničnom FAQ, doduše na engleskom. Podaci su približni, a navedeni broj ovnova mora da preživi bitku.

* Gradski zid
* Palisada
* Zemljani zid