PDA

View Full Version : Hall of fame - odbrane i napadi na Svjetsko čudo - server ba1MOD_firecube
08.10.09, 16:47
Ova tema je namijenjena ISKLJUČIVO za logove koji sadrže odbrane i napade na WW, tj. Svjetsko čudo. Svi eventualni komentari, logovi koji nemaju veze sa WW i spam biće obrisani, a korisnici koji su ih postali sankcionisani.

Napomena:
Post u kojem se nalazi log takođe treba da sadrži podatke o napadaču i braniocu, te o eventualnom oštećenju, što bi trebalo da izgleda ovako:

Napadač [alijansa napadača] vs. Branilac [alijansa branioca]
Pokvareno: Svjetsko čudo (sa nivoa xx na nivo yy)

komodo
11.08.10, 00:00
Pa da se upišemo i ove godine :lol:
_______________________________________________

(http://s1.travian.ba/spieler.php?uid=1559) shegalo [Bad Wing] vs. d1ve4sity [DELTA]

http://4travian.org/log/5f23aca64e2983db8974f149976163ee

http://speed.travian.ba/img/un/u/17.gif Uništeno: Zid od zemlje
_______________________________________________

SALVATORE G [Bad wing] vs. d1ve4sity [DELTA]

http://4travian.org/log/c21510868225810ea5fdeb5330f526cc

http://www.travian.ba/img/un/u/7.gif Uništeno: Zid od zemlje
http://www.travian.ba/img/un/u/8.gif Pokvareno: Svjetsko čudo (sa stepena 49 na stepen 45)
http://www.travian.ba/img/un/u/8.gif Pokvareno: Svjetsko čudo (sa stepena 45 na stepen 41)

_______________________________________________

Toy Player [BAD] vs. d1ve4sity [DELTA]

http://4travian.org/log/71a5ccecd120f27829b2936aced37bd6

http://s1.travian.ba/img/un/u/27.gif Zid od zemlje nije oštećen.
http://s1.travian.ba/img/un/u/28.gif pokvareno: Glavna zgrada (sa stepena 20 na stepen 16)

_______________________________________________

Attica [°BAD°J] vs. d1ve4sity [DELTA]

http://4travian.org/log/09899e7dc3262609649825cc372ec811

http://s1.travian.ba/img/un/u/28.gif pokvareno: Veliko skladište (sa stepena 20 na stepen 19)

_______________________________________________

ownedstylez
19.08.10, 19:22
_______________________________________________

(http://s1.travian.ba/spieler.php?uid=1559) Dzony [SK] vs. Lilit [BAD]

http://4travian.org/log/a51ce3dc916e09f41a8fb26a12d0c7c0

http://s1.travian.ba/img/un/u/28.gif pokvareno: Glavna zgrada (sa stepena 20 na stepen 0)
http://speed.travian.ba/img/un/u/17.gif Uništeno: Zid od zemlje


_______________________________________________

Weber [SK-BOOM] vs. Lilit [BAD]

http://4travian.org/log/70905b8d714bd25807e03c1634ae5a3f

http://www.travian.ba/img/un/u/8.gif Pokvareno: Svjetsko čudo (sa stepena 50 na stepen 0)

_______________________________________________

vaki13 [SK-UNIT] vs. Lilit [BAD]

http://travilog.org.ua/ba/9844252/14e5292a21250960784acab6343ae07b/2/1

http://s1.travian.ba/img/un/u/27.gif Uništeno: Zid od zemlje
http://www.travian.ba/img/un/u/8.gif Uništeno: Veliko skladište
http://www.travian.ba/img/un/u/8.gif Uništeno: Veliko skladište

_______________________________________________

(http://s1.travian.ba/spieler.php?uid=1559) Dajdza [-SK-R] vs. narkoboss [DM-RM™]

http://4travian.org/log/5f33218d3438de7226956e916bef408e

http://www.travian.ba/img/un/u/7.gif Pokvareno:Zid od zemlje (sa stepena 20 na stepen 13)
_______________________________________________

Djipalo_Junuz [BIH TT] vs. narkoboss [DM-RM™]

http://4travian.org/log/fadfe2354fe1f861050513f8255618d3

http://www.travian.ba/img/un/u/7.gif Pokvareno: Zid od zemlje (sa stepena 13 na stepen 8)
http://www.travian.ba/img/un/u/8.gif Pokvareno: Svjetsko čudo (sa stepena 64 na stepen 51)

_______________________________________________

CrNi LoLa [SK] vs. narkoboss [DM-RM™]

http://4travian.org/log/230f975a8adb8e9f2bbd509f7c1f0e28

http://www.travian.ba/img/un/u/7.gif Pokvareno: Zid od zemlje (sa stepena 8 na stepen 7)
http://www.travian.ba/img/un/u/8.gif Unisteno: Glavna zgrada

_______________________________________________
Luzer [SK] vs. narkoboss [DM-RM™]

http://4travian.org/log/feb83c2b9fb24e355895adec4b400eb6

http://speed.travian.ba/img/un/u/17.gif Pokvareno: Zid od zemlje (sa stepena 7 na stepen 6)
http://s1.travian.ba/img/un/u/28.gif Pokvareno: Veliko skladište (sa stepena 20 na stepen 17)

_______________________________________________

Baron [SK] vs. narkoboss [DM-RM™]

http://4travian.org/log/04098466831fd99f862e276a9b57f276

http://www.travian.ba/img/un/u/7.gif Pokvareno: Zid od zemlje (sa stepena 6 na stepen 4)
http://www.travian.ba/img/un/u/8.gif Pokvareno: Svjetsko čudo (sa stepena 51 na stepen 36)

_______________________________________________

Legionar [SK] vs. haris_20_ [BAD]

http://4travian.org/log/32f6a2b4cad880c53ed7ab5aac17147f

http://s1.travian.ba/img/un/u/27.gif Zid od zemlje nije oštećen.
http://www.travian.ba/img/un/u/8.gif Svjetsko čudo nije oštećen.
http://www.travian.ba/img/un/u/8.gif Svjetsko čudo nije oštećen.

_______________________________________________

house [SK] vs. haris_20_ [BAD]

http://travilog.org.ua/ba/2250400/311ca8505f3ad088282b5eca1ad17e6c/2/1

http://speed.travian.ba/img/un/u/17.gif Pokvareno: Zid od zemlje (sa stepena 20 na stepen 13)
http://s1.travian.ba/img/un/u/28.gif Pokvareno: Poljoprivredno imanje (sa stepena 8 na stepen 5)


cvjetkocano [SK] vs. haris_20_ [BAD]

http://4travian.org/log/12c42da5a882dcc909ab65921f855dc2

http://speed.travian.ba/img/un/u/17.gif Pokvareno: Zid od zemlje (sa stepena 13 na stepen 1)

_______________________________________________

Afrikanac [-SK-R] vs. haris_20_ [BAD]

http://4travian.org/log/8da8134462bf717eb19f2bd821c53d55

http://www.travian.ba/img/un/u/8.gif Pokvareno: Svjetsko čudo (sa stepena 86 na stepen 78)

_______________________________________________


Sevikus [SK] vs. haris_20_ [BAD]

http://travian-reports.net/ba/report/20105c4399b

http://www.travian.ba/img/un/u/8.gif Pokvareno: Svjetsko čudo (sa stepena 78 na stepen 74)
_______________________________________________

Zmiuga [-SK-R] vs. haris_20_ [BAD]

http://4travian.org/log/6e941470a263c1c542eaa6cdbf925ecf

http://www.travian.ba/img/un/u/8.gif Pokvareno: Svjetsko čudo (sa stepena 74 na stepen 70)

_______________________________________________


Alex-dejkec [SK] vs. haris_20_ [BAD]

http://travian-reports.net/ba/report/201045ca142

http://www.travian.ba/img/un/u/8.gif Pokvareno: Svjetsko čudo (sa stepena 70 na stepen 66)

_______________________________________________


Harach_BL [SK] vs. haris_20_ [BAD]

http://travian-reports.net/ba/report/20110d2c1e9

http://www.travian.ba/img/un/u/8.gif Pokvareno: Svjetsko čudo (sa stepena 66 na stepen 62)

_______________________________________________


vasap [-SK-R] vs. haris_20_ [BAD]

http://4travian.org/log/4e0a0f5b8abd379f1bc118ce1b956074

http://s1.travian.ba/img/un/u/28.gif Pokvareno: Svjetsko čudo (sa stepena 62 na stepen 60)

_______________________________________________


Paladinski [-SK-R] vs. haris_20_ [BAD]

http://4travian.org/log/60dd6f3b0b385ee1aafb66ab39318431

http://s1.travian.ba/img/un/u/18.gif Pokvareno: Svjetsko čudo (sa stepena 60 na stepen 58)

ownedstylez
27.08.10, 05:09
Odbrana SK

_______________________________________________

haris_20_ [BAD] vs. Silvester [SK]

http://4travian.org/log/e63bf6e8f86edd2aa209e52fd63cac4c

http://s1.travian.ba/img/un/u/17.gif Zid od zemlje nije oštećen.
http://s1.travian.ba/img/un/u/18.gif Glavna zgrada nije oštećen.

_______________________________________________

KanAfa [BAD] vs. Silvester [SK]

http://4travian.org/log/02c1b27ea0a7b74dd6bf0adeb74a0787

http://s1.travian.ba/img/un/u/17.gif Zid od zemlje nije oštećen.
http://s1.travian.ba/img/un/u/18.gif Svjetsko čudo nije oštećen.

_______________________________________________

KOSTOLOOMAC [BAD] vs. Silvester [SK]

http://4travian.org/log/d9c0ae291e16ea6e0a15588a8a58e734

http://s1.travian.ba/img/un/u/17.gif Zid od zemlje nije oštećen.
http://s1.travian.ba/img/un/u/18.gif Glavna zgrada nije oštećen.

_______________________________________________

Stürmer [BAD] vs. Silvester [SK]

http://4travian.org/log/2d8936a201c626c51fbe1eb4af913af7


Nijedan od tvojih vojnika se nije vratio.

_______________________________________________

OTPISANI [BAD] vs. Silvester [SK]

http://4travian.org/log/bc24f60a1eee181a99a1bdc06450f209

http://s1.travian.ba/img/un/u/17.gif Zid od zemlje nije oštećen.
http://s1.travian.ba/img/un/u/18.gif Poljoprivredno imanje nije oštećen.

_______________________________________________

Arkadius [BAD] vs. Silvester [SK]

http://4travian.org/log/d42d4e34f8f08fc6540ab426d362a1ee

http://s1.travian.ba/img/un/u/17.gif Zid od zemlje nije oštećen.

_______________________________________________

damir75 [BAD] vs. Silvester [SK]

http://4travian.org/log/a369560861aa97f58c4b8466c568b1a8

http://s1.travian.ba/img/un/u/7.gif Zid od zemlje nije oštećen.
http://s1.travian.ba/img/un/u/8.gif pokvareno: Svjetsko čudo (sa stepena 94 na stepen 93)

_______________________________________________

Mishel [BAD] vs. Silvester [SK]

http://4travian.org/log/8f379f4868620524bde4f01e61390840

http://s1.travian.ba/img/un/u/7.gif Zid od zemlje nije oštećen.
http://s1.travian.ba/img/un/u/8.gif pokvareno: Svjetsko čudo (sa stepena 93 na stepen 92)

_______________________________________________

Captain Hero [BAD] vs. Silvester [SK]

http://4travian.org/log/09920213768b461f2132db823b72db4f

http://s1.travian.ba/img/un/u/17.gif Zid od zemlje nije oštećen.
http://s1.travian.ba/img/un/u/18.gif Svjetsko čudo nije oštećen.

_______________________________________________

dinGospo [BAD] vs. Silvester [SK]

http://4travian.org/log/a634bd6a3f102b395ff0f946d896903f

http://s1.travian.ba/img/un/u/7.gif Zid od zemlje nije oštećen.
http://s1.travian.ba/img/un/u/8.gif pokvareno: Svjetsko čudo (sa stepena 92 na stepen 91)

_______________________________________________

Gladujator [BAD] vs. Silvester [SK]

http://4travian.org/log/fffeb7f84d2f50d4a9830b2f7c6dd717

http://s1.travian.ba/img/un/u/17.gif Zid od zemlje nije oštećen.
http://s1.travian.ba/img/un/u/18.gif Svjetsko čudo nije oštećen.

_______________________________________________

COLE [BAD] vs. Silvester [SK]

http://4travian.org/log/90c21e0280a311b4b930dcfa2ecc5575

http://s1.travian.ba/img/un/u/27.gif Zid od zemlje nije oštećen.
http://s1.travian.ba/img/un/u/28.gif Svjetsko čudo nije oštećen.

_______________________________________________

Iochannes [DM-RM™] vs. Silvester [SK]

http://4travian.org/log/2453c60e437a0a663cbaf037d289a213

http://s1.travian.ba/img/un/u/7.gif Zid od zemlje nije oštećen.
http://s1.travian.ba/img/un/u/8.gif Svjetsko čudo nije oštećen.

_______________________________________________

mxm [BAD] vs. Silvester [SK]

http://4travian.org/log/d4a5bba8ca1492789db66645225ee4b7

http://s1.travian.ba/img/un/u/7.gif Zid od zemlje nije oštećen.
http://s1.travian.ba/img/un/u/8.gif Svjetsko čudo nije oštećen.

_______________________________________________

ROBIJAS [BAD] vs. Silvester [SK]

http://4travian.org/log/fe9d1fd742c282817c1470913587a7af

http://s1.travian.ba/img/un/u/7.gif Zid od zemlje nije oštećen.
http://s1.travian.ba/img/un/u/8.gif Svjetsko čudo nije oštećen.

_______________________________________________

iks de [BAD] vs. Silvester [SK]

http://4travian.org/log/f0dca9691ce14660f232a2a5a2ce0ee5

http://s1.travian.ba/img/un/u/17.gif Zid od zemlje nije oštećen.
http://s1.travian.ba/img/un/u/18.gif Svjetsko čudo nije oštećen.

_______________________________________________

civilizovana [BAD] vs. Silvester [SK]

http://4travian.org/log/871f8ace93b887f850f39ce97059bc15

http://s1.travian.ba/img/un/u/27.gif Zid od zemlje nije oštećen.
http://s1.travian.ba/img/un/u/28.gif Svjetsko čudo nije oštećen.

_______________________________________________

buco [BAD] vs. Silvester [SK]

http://4travian.org/log/f5877e8cd486b59bbbf6d66ba62b61dc

http://s1.travian.ba/img/un/u/27.gif Zid od zemlje nije oštećen.
http://s1.travian.ba/img/un/u/28.gif Svjetsko čudo nije oštećen.

_______________________________________________


Minervas [BAD] vs. Silvester [SK]

http://4travian.org/log/39f6b1543640db7b333c3b0fe6a4b6ff

http://s1.travian.ba/img/un/u/7.gif Zid od zemlje nije oštećen.
http://s1.travian.ba/img/un/u/8.gif Svjetsko čudo nije oštećen.

_______________________________________________

Gargamel_BAD [BAD] vs. Silvester [SK]

http://4travian.org/log/0cfb10eadc57debd2f64598f85370545


http://s1.travian.ba/img/un/u/18.gif pokvareno: Svjetsko čudo (sa stepena 91 na stepen 90)

_______________________________________________

DM-RM™ vs chupchik WW
_______________________________________________


Maxxx [DM-RM™] vs. chupchik [BIH TT]

http://4travian.org/log/b1dd599ffc511ffbc2600ffc84e31def

http://s1.travian.ba/img/un/u/27.gif uništeno: Taraba
http://s1.travian.ba/img/un/u/28.gif pokvareno: Svjetsko čudo (sa stepena 63 na stepen 61)
http://s1.travian.ba/img/un/u/28.gif pokvareno: Svjetsko čudo (sa stepena 65 na stepen 63)

_______________________________________________


narkoboss [DM-RM™] vs. chupchik [BIH TT]

http://4travian.org/log/4c9175f747f0efe3d98716ff86f055bb

http://s1.travian.ba/img/un/u/18.gif pokvareno: Svjetsko čudo (sa stepena 61 na stepen 11)

BetOn_Sa
29.08.10, 23:45
BIHTT&BIHTT2&BIHTT2W vs narkoboss
_______________________________________________

pahulja_dv [BIH TT2W] vs. narkoboss [DM-RM™]

http://travilog.org.ua/ba/8948905/034e3d5257454d8812ef9249cd48685a/2/1

pokvareno: Zid od zemlje (sa stepena 20 na stepen 14)
pokvareno: Rudnik gline (sa stepena 4 na stepen 2)

_______________________________________________

toto [BIH TT2] vs. narkoboss [DM-RM™]

http://travilog.org.ua/ba/8090486/301623e355c6984b744223dca7a688c8/2/1

Ovan uništeno: Zid od zemlje
Katapult uništeno: Svjetsko čudo

_______________________________________________

anchor [BIH TT2] vs. narkoboss [DM-RM™]

http://travilog.org.ua/ba/2021052/4f1e56b578c0f8d61b0dcfec6fe539b8/2/1

_______________________________________________

rasta_man_xXx [BIH TT2] vs. narkoboss [DM-RM™]

http://travian-reports.net/ba/report/21413b93691

Vatreni katapult uništeno: Drvosječa

_______________________________________________

mance [BIH TT2] vs. narkoboss [DM-RM™]

http://travilog.org.ua/ba/9126004/cbbbff3bf6c55706a9fc2356e781d444/2/1

Katapult uništeno: Veliko skladište

_______________________________________________

Whitedeath [BIH TT] vs. narkoboss [DM-RM™]

http://4travian.org/log/9a5b6c72fef94684df781ee3e7a20389

uništeno: Svjetsko čudo

_______________________________________________

BIHTT&BIHTT2&BIHTTW&SK vs virtual
_______________________________________________

Viola [BIH TT] vs. virtual [B.N.K™]

http://travian-reports.net/ba/report/21390bc2113

pokvareno: Zid od zemlje (sa stepena 20 na stepen 12)
_______________________________________________

tudjin [BIH TT] vs. virtual [B.N.K™]

http://travian-reports.net/ba/report/2138909a177

uništeno: Zid od zemlje
pokvareno: Svjetsko čudo (sa stepena 72 na stepen 31)
_______________________________________________

Ammar&Dualke [BIH TT] vs. virtual [B.N.K™]

http://travian-reports.net/ba/report/213912ff53f

uništeno: Zid od zemlje
uništeno: Svjetsko čudo
_______________________________________________

game over [BIH TT2] vs. virtual [B.N.K™]

http://travian-reports.net/ba/report/214949676c1

uništeno: Zid od zemlje
uništeno: Svjetsko čudo
_______________________________________________

trencco [BIH TT2] vs. virtual [B.N.K™]

http://travian-reports.net/ba/report/21495a436d6

uništeno: Zid od zemlje
uništeno: Svjetsko čudo
_______________________________________________

Sarajnix [BIH TT W] vs. virtual [B.N.K™]

http://travilog.org.ua/ba/8872826/96c38ed851a39aca0cb3a1a4bdab15c1/2/1

Zid od zemlje nije oštećen
uništeno: Svjetsko čudo

_______________________________________________

CrNi LoLa[SK] vs. virtual [B.N.K™]

http://travilog.org.ua/ba/8982712/d1330a5f99890815e069a27e5183becb/2/1

Zid od zemlje nije oštećen
uništeno: Svjetsko čudo
_______________________________________________

Shad3[BIH TT W] vs. virtual [B.N.K™]

http://travian-reports.net/ba/report/217654a1a65

Zid od zemlje nije oštećen
pokvareno: Veliki silos (sa stepena 17 na stepen 16)
uništeno: Svjetsko čudo
_______________________________________________

dmd [BIH TT2] vs. virtual [B.N.K™]

http://4travian.org/log/a19075fd8154b9c7bcc52c28908e5329

uništeno: Zid od zemlje
uništeno: Svjetsko čudo
_______________________________________________

zemljak [BIH TT2] vs. virtual [B.N.K™]

http://travian-reports.net/ba/report/218480c06aa

Zid od zemlje nije oštećen.
uništeno: Svjetsko čudo

updating....

ownedstylez
30.08.10, 12:46
Odbrana SK

_______________________________________________

Mrcina [BAD] vs. Silvester [SK]

http://4travian.org/log/c56476f9f1680b63dcbc898b0936c80d

Ovan Zid od zemlje nije oštećen.
Katapult Poljoprivredno imanje nije oštećen.
Katapult Poljoprivredno imanje nije oštećen.

_______________________________________________

Pustolovac [DM-RM™] vs. Silvester [SK]

http://4travian.org/log/e99a724bd19133aeba5f8a8cc92d7193

Ratni Ovan Zid od zemlje nije oštećen.
Vatreni katapult Poljoprivredno imanje nije oštećen.

_______________________________________________

Harvester [DM-RM™] vs. Silvester [SK]

http://4travian.org/log/f1b8437ed3f41b443af9652307967f0d


katapult Poljoprivredno imanje nije oštećen.

_______________________________________________

Pupi&Bugi [BAD] vs. Silvester [SK]

http://4travian.org/log/750aa5c12a65f3b3e327374a6672d563

Ratni Ovan Zid od zemlje nije oštećen.
Vatreni katapult Poljoprivredno imanje nije oštećen.

_______________________________________________

doa [BAD] vs. Silvester [SK]

http://4travian.org/log/edfdc0d25e7e8b97da76ce1402f055dd

Ovan Zid od zemlje nije oštećen.
Katapult Poljoprivredno imanje nije oštećen.

_______________________________________________

pegy1 [BAD] vs. Silvester [SK]

http://4travian.org/log/fe4957be29fe7a9821f7beb362b47af4

Ovan Zid od zemlje nije oštećen.
Katapult Poljoprivredno imanje nije oštećen.
Katapult Poljoprivredno imanje nije oštećen.
_______________________________________________

Taraba [B.N.K.™] vs. Silvester [SK]

http://4travian.org/log/425788e8f2f93da4abff97b08d86f7eb

Ovan Zid od zemlje nije oštećen.
Katapult Svjetsko čudo nije oštećen.

_______________________________________________

Lilit [BAD] vs. Silvester [SK]

http://4travian.org/log/14b4cead0c3490f1c5b9af25bda8bcee

Ovan Zid od zemlje nije oštećen.
Katapult Poljoprivredno imanje nije oštećen.

ownedstylez
30.08.10, 12:51
SK BIH TT UGR vs haris drugi krug:)

_________________________________

Syler [SK] vs. haris_20_ [BAD]

http://4travian.org/log/e509d927beb321de03abfa507e30c19d

http://speed.travian.ba/img/un/u/17.gif uništeno:Zid od zemlje

_________________________________

mali_mrav [BIH TT] vs. haris_20_ [BAD]

http://4travian.org/log/6d93affee8facf2f15dd645ff8cf8dde

Nijedan od tvojih vojnika se nije vratio

_________________________________

Dendi [SK] vs. haris_20_ [BAD]

http://4travian.org/log/e802e017b7d5744305677b6482abf09c

http://speed.travian.ba/img/un/u/17.gif uništeno:Zid od zemlje
http://s1.travian.ba/img/un/u/18.gif pokvareno:Rudnik gline (sa stepena 5 na stepen 4)

_________________________________

hrakica [SK] vs. haris_20_ [BAD]

http://4travian.org/log/8ce5eb84482a80fbe6a428c8c41abd53

Nijedan od tvojih vojnika se nije vratio

_________________________________

Dzony [SK] vs. haris_20_ [BAD]

http://4travian.org/log/f5d693ba5f8df54260c14a986e0f30d4

http://s1.travian.ba/img/un/u/18.gif pokvareno:Svjetsko čudo (sa stepena 77 na stepen 53)

_________________________________

SLON [BIH TT] vs. haris_20_ [BAD]

http://travian-reports.net/ba/report/21663b7af11

http://s1.travian.ba/img/un/u/8.gif unisteno: Svjetsko cudo

_________________________________

sars [SK] vs. haris_20_ [BAD]

http://4travian.org/log/5e9b8b0f597b899ae3b9f1ae5e26e8be

http://s1.travian.ba/img/un/u/18.gif unisteno: Pijaca

_________________________________

shomibl [SK] vs. haris_20_ [BAD]

http://4travian.org/log/1bacadcbf3c92b800aa9e978e90af002

http://s1.travian.ba/img/un/u/8.gif unisteno: Rudnik gline

_________________________________

Bad Boysl [SK] vs. haris_20_ [BAD]

http://4travian.org/log/46eb4f412f057ee7c947f2481a868c8c

http://s1.travian.ba/img/un/u/8.gif unisteno: Rudnik gline

_________________________________

Lance Bishop [SK] vs. haris_20_ [BAD]

http://4travian.org/log/873e17de4dcb9dcab4784c811c2bcca3

http://s1.travian.ba/img/un/u/7.gif uništeno:Zid od zemlje
http://s1.travian.ba/img/un/u/8.gif pokvareno:Glavna zgrada (sa stepena 20 na stepen 13)
http://s1.travian.ba/img/un/u/8.gif unisteno: Rudnik gline

_________________________________

kocijas [BIH TT] vs. haris_20_ [BAD]

http://travian-reports.net/ba/report/2166421cad1

http://s1.travian.ba/img/un/u/18.gif unisteno: Skladište

_________________________________


Fawo [SK] vs. haris_20_ [BAD]

http://4travian.org/log/63838988c0888cda8726345d6b6e8b38

http://s1.travian.ba/img/un/u/28.gif unisteno: Poljoprivredno imanje
http://s1.travian.ba/img/un/u/28.gif unisteno: Rudnik gline

_________________________________

AMMIR [UGR] vs. haris_20_ [BAD]

http://travilog.org.ua/ba/9077294/ee4475560a9c6ce85889dbf0b379b6f5/2/1

_________________________________

Mrzim Mitru [UGR] vs. haris_20_ [BAD]

http://4travian.org/log/056795cc4dbe4c763eb86f58cd938c65

Glavna zgrada nije oštećen.
_________________________________

papa [UGR] vs. haris_20_ [BAD]

http://4travian.org/log/9e9ca462944948e10210723c3a4e2412

http://s1.travian.ba/img/un/u/8.gif pokvareno: Veliko skladište (sa stepena 20 na stepen 14)

_________________________________

saraf [BIH TT] vs. haris_20_ [BAD]

http://travianreports.com/en?img=08/lmhkkJR.png

http://s1.travian.ba/img/un/u/18.gif Pokvareno: Veliko Skladište (sa stepena 20 na 18)

_________________________________

laser5 [SK] vs. haris_20_ [BAD]

http://travilog.org.ua/ba/3870550/6e1e65153980a81023bf7f687ced0f5e/2/1

http://s1.travian.ba/img/un/u/8.gif unisteno: Rudnik zeljeza
_________________________________

dlakovuk [SK] vs. haris_20_ [BAD]

http://travilog.org.ua/ba/4741367/2a09d9e4a6efaf4a73cb07f3bef58af7/2/1

Ovan Zid od zemlje nije oštećen.
Katapult Svjetsko čudo nije oštećen.
Katapult Svjetsko čudo nije oštećen.
_________________________________

Whitedeath [BIH TT] vs. narkoboss [DM-RM™]

http://4travian.org/log/abad4eb78260488e4596671e228103bb

http://s1.travian.ba/img/un/u/18.gif uništeno: Svjetsko čudo

_________________________________

odisej [SK] vs. haris_20_ [BAD]

http://4travian.org/log/5f4c7f362a0211d5659cc2a343712ff5

http://s1.travian.ba/img/un/u/8.gif unisteno: Poljoprivredno imanje
http://s1.travian.ba/img/un/u/8.gif unisteno: Svjetsko čudo
_________________________________