PDA

View Full Version : Struktura foldera standardnog grafičkog paketa T3.5MOD_firecube
21.10.09, 02:10
I. Struktura foldera standardnog grafičkog paketa

1. / img

U ovom folderu se nalaze slike koje ne ovise od jezika:a Opće
f Forum saveza
g Građevine i pozadine sela
l Raspored
m Mapa
misc Ostalo
msg Poruke
p Plus ponude
q Zadaci
r Sirovine
s Statistike
special Vatrometi
t Medalje
u Vojska
u2 Velike slike vojske
u2rtl Velike slike vojske (ogledalo)2. / lang / [kod jezika]

U ovom folderu se nalaze slike koje ovise od jezika:


a Opće
b Dugmići
f Forum saveza
msg Poruke
p Plus ponude
t1 Zaglavlja
t2 Zaglavlja3. / modules

U ovom folderu se nalaze različiti CSS moduli.
»Više informacija u poglavljima III.5 i III.9
II. Logo grafičkog paketa

U glavnom folderu se nalazi slika gp_preview.gif, ona se prikazuje kad korisnik aktivira grafički paket i predstavlja logo grafičkog paketa.
Kada korisnik upiše stazu do odgovarajućeg grafičkog paketa i klikne OK, paket će biti provjeren. Ako je grafički paket prođe provjeru njegov logo će biti prikazan.
III. CSS slika

1. Opće smjernice

* Sve klase, IDS i komentari u CSS fajlovina su napisani na engleskom jeziku.

* Raspored u igri je podijeljen na dva djela - uvijek vidljivi dio (meni, orijentacija, linkovi) i središnji dio koji se mijenja (sadržaj stranice). Da bi se izbjeglo preklapanje klasa svaki div ima svoj id "sadržaj".
Tako znate da će klasa 'div. [Klasa sadržaja]' biti primijenjena samo određenoj stranici koju definira "klasa sadržaja".

Moguće stranice s različitim klasama:
Kod:


A2B Slanje vojske
activate Aktiviranje računa
alliance Savez
build Gradnja građevina
error_site Stranica s greškom
forum Forum saveza
login Prijava
logout Odjava
manual Uputstvo
map Mapa
messages Poruke
player Profil
plus Plus
reports Izvještaji
Signup Registracija
statistics Statistike
support Podrška
village1 Pregled sela
village2 Centar sela
village3 Kompletan pregled sela
wars Simulator borbe

* CSS slika su organizirani na poseban način (bit će objašnjeno u sljedećim poglavljima). Postoje i komentari da bi olakšali snalaženje unutar fajlova.

* Svi slika unutar foldera Module imaju '-ltr' (left to right) ili '-rlt' (right to left) na kraju imena. To se odnosi na orijentaciju teksta unutar HTML dokumenta.

* Slike se više ne pozivaju korištenjem atributa 'src' unutar <img>-tagova, već se poziva transparentna GIF slika a zatim se dodaje slika putem CSS-a (stil: background-image, background-repeat, background-position). Ovo ima sljedeće prednosti:

o Slike (npr. vojska) se nalaze u jednoj slici. Na taj način samo jedna slika treba da se učita, a zatim se ta slika pomiče na željeno mjesto korištenjem opcije background-position. Ovo smanjuje vrijeme učitavanja stranice unutar igre.

o Pošto se sve kontrolira putem CSS-a i sve je dostupno u grafičkom paketu, sve slike mogu biti promijenjene bez pristupa izvornom kodu.2. gp_check.css

Ovaj fajl omogućuje aktivaciju grafičkog paketa. Samo kada je ovaj fajl korektno integriran u grafički paket, gumb sačuvaj će biti dostupno na stranici za izbor grafičkog paketa.
Zbog toga ne trebate mijenjati ovaj fajl.
Ovaj fajl mora biti dio grafičkog paketa.

Putanja:
... / lang / [kod jezika] / gp_check.css


3. lang.css

U fajlu lang.css se nalaze stilovi koji ovise od jezika.
Ovaj fajl mora biti dio grafičkog paketa.

Putanja:
... / lang / [kod jezika] / lang.css

Sadržaj:
... • Dugmići
... • Tekst (npr. zaglavlja)
... • Slike

Sadrži stil:
... • width
... • height
... • background-image
... • background-repeat
... • background-position


4. travian.css

Ovaj fajl možete koristiti da napravite grafički paket od modula. Ovisno od smjera čitanja i veličine slova različiti moduli mogu biti ubačeni u jedan grafički paket.
Standardni moduli treba da se smatraju kao nacrti, i možete ih promijeniti po želji. Nije čak ni obavezno uključiti sve module. Umjesto jednog možete uključiti i svoje datoteke, ili čak upisati željeni stil izravno u travian.css fajl.
Ovaj fajl mora biti dio grafičkog paketa.

Putanja:
... / travian.css


5. travian_fonts-[Specifikacija]. css

U fajlovima s nazivom travian_fonts-[Specifikacija]. Css se nalazi stil za slova.

Putanja:
.../modules/travian_fonts- [Specifikacija]. css

Sadržaj:
... • Opće
... • Raspored
... • Opći elementi
... • Vrijeme na serveru
... • Navigacija
... • Navigacija sa strane
... • Informacije sa strane
... • Donje zaglavlje
... • Prijava
... • Registracija
... • Potaknuće
... • Pregled sela
... • Centar sela
... • Informacije o selu
... • Mapa
... • Igrač
... • Savez
... • Forum saveza
... • Statistike
... • Izvještaji
... • Poruke
... • Građevine
... • Uputstvo
... • Zadaci
... • Slanje vojske
... • Plus
... • Simulator borbe

Sadrži stil:
... • font-size
... • font-weight
... • font-style
... • color
... • font-family
... • font-decoration


6. travian_hacks-[Specifikacija]. css

U fajlovima s nazivom travian_hacks-[Specifikacija]. Css se nalazi privremeni stil.

Putanja:
.../modules/travian_hacks- [Specifikacija]. css

Sadrži stil:
... Bez ograničenja.


7. travian_images-[Specifikacija]. css

U fajlovima s nazivom travian_images-[Specifikacija]. Css se nalazi stil za sve slike koje ne ovise od jezika.

Putanja:
.../modules/travian_images- [Specifikacija]. css

Sadržaj:
... • Dugmići
... • Tekst (npr. zaglavlja)
... • Slike

Sadrži stil:
... • width
... • height
... • background-image
... • background-repeat
... • background-position


8. travian_layout-[Specifikacija]. css


U fajlovima s nazivom travian_layout-[Specifikacija]. Css se nalazi stil za osnovni raspored. Ovo uključuje poziciju svih elemenata izvan tablica i njihovu udaljenost od ostalih elemenata.

Putanja:
.../modules/travian_layout- [Specifikacija]. css

Sadržaj:
... • Opće
... • Raspored
... • Opći elementi
... • Vrijeme na serveru
... • Navigacija
... • Navigacija sa strane
... • Informacije sa strane
... • Donje zaglavlje
... • Prijava
... • Registracija
... • Potaknuće
... • Pregled sela
... • Centar sela
... • Informacije o selu
... • Mapa
... • Igrač
... • Savez
... • Forum saveza
... • Statistike
... • Izvještaji
... • Poruke
... • Građevine
... • Uputstvo
... • Zadaci
... • Slanje vojske
... • Plus
... • Simulator borbe

Sadrži stil:
Za sve izvan tablica, osim stila slova i slika.


9. travian_table-[Specifikacija]. css


U fajlovima s nazivom travian_table-[Specifikacija]. Css se nalazi stil za sve elemente tablice.

Putanja:
.../modules/travian_table- [Specifikacija]. css

Sadržaj:
... • Opće
... • Raspored
... • Opći elementi
... • Vrijeme na serveru
... • Navigacija
... • Navigacija sa strane
... • Informacije sa strane
... • Donje zaglavlje
... • Prijava
... • Registracija
... • Potaknuće
... • Pregled sela
... • Centar sela
... • Informacije o selu
... • Mapa
... • Igrač
... • Savez
... • Forum saveza
... • Statistike
... • Izvještaji
... • Poruke
... • Građevine
... • Uputstvo
... • Zadaci
... • Slanje vojske
... • Plus
... • Simulator borbe

Sadrži stil:
... Za sve unutar tablica, osim stila slova i slika.

MOD_firecube
21.10.09, 02:11
IV. ČPP

1. Koja alat može pomoći pronaći CSS stil, klasu i IDS?

Ako koristite Firefox, trebali bi instalirati dodatak Firebug ili IE Developer Toolbar ako koristite Internet Explorer. Ove alate vam omogućuju odabrati bilo koji elemnt igre jedostavno klikom na njega i vidjeti koje su sve klase, id, stilovi, itd.. prikazani.
Ako želite urediti određeni element, nađite njegovu klasu / id i pronađite iste u CSS fajlovima. Na ovaj način ćete izmijeniti stil mnogo brže.
Ukoliko nemate program koji otvara CSS datoteke preporučujemo da nabavite program Notepad + +.


2. Kako izraditi grafički paket za druge zemlje?

Kada aktivirate grafički paket, fajl gp_check.css je neophodan u odgovarajućem jezičnom mapi. Od poslužitelja i zemlje gdje želite aktivirati grafički paket ovisi koji jezični mapu je neophodan.
Opcije su sljedeće: iskopirajte lang / [lang] mapu grafičkog paketa koji ste napravili i promijenite mu ime u odgovarajući kod zemlje. Ne zaboravite jezični folder sadrži tekst odgovarajućeg jezika, i da bi korisnik mogao imati problema prilikom igre ako ne razumije tekst koji bude bio prikazan na tipkama.
Druga opcija je da nabavite standardni grafički paket zemlje koju želite dodati i kopirati lang / [lang] mapu. U ovom slučaju standardne slike te zemlje će biti prikazane.

Postojeći kodovi zemalja:


ae ee il nl si
au en in no sk
ba es ine ph th
bg fi ir pk tr
br fr it pl tw
cl gr jp pt ua
cn hk kr ro uk
cz hr lt rs us
de hu lv ru vn
dk id my se za

3. Želim napraviti svoju ovojenu pozadinu, ali neke tablice idalje imaju bijelu pozadinu. Kako da napravim da tablice imaju transparentnu pozadinu?

Sve tablice bez okvira imaju bijelu pozadinu - kao i odgovarajući THS i TDS elementi table. Potražite ID tablice koju želite promijeniti u travian_table-[specifikacija]. Css fajlu. Sada zamijenite sve background-color: # FFFFFF; za table, th i td sa background: none; Odnosno dodajte:


div.example table.example,
div.example table.example th,
div.example table.example td {background:none;}