PDA

View Full Version : FAQ-Heroj u T4Dragan
12.03.11, 20:41
Posto je takodje bilo dosta pitanja oko heroja,ovdje ce biti veoma dosta objasnjeno.Dosta je istih stvari,ali ima i izmjena.Ako opet nesto nije jasno,javite se nasupport@travian.ba

Heroj

Preduvjeti: nema

U trenutku kada napravite račun dobit ćete heroja.

Heroj se može slati kao pojačanje u sela, isto kao i sva ostala vojska. Ako heroja šaljete u vlastito selo koje ima dvorac heroja, heroj će se "pripojiti" sa selom, i moći ćete da ga koristite kao da je napravljen u tom selu.

U ovisno o narodu koji ste izabrali, vaš heroj će posjedovati posebne prednosti tog naroda. Te posebne prednosti ne mogu biti unaprijeđene od strane igrača:

Rimljani:
Herojska vještina "Snaga" se uvećava za 100 umjesto za 80 bodova prilikom svakog unapređivanja te vještine.
Gali:
+5 za brzinu ukoliko je na konju
Teutonci:
Pristup 20% resursa iz Skrovišta (opcija poznata kao „pljačkaški bonus“) će biti moguć ukoliko heroj sudjeluje u napadu.

Heroj, kada se napravi, ima 4 boda koji se mogu upotrebiti za povećanje njegovih vještina. Sve vještine se mogu povećati do 100. Svaki put kada heroj dobije novi razinu, dodaje mu se 4 boda koji se mogu iskoristiti za povećanje vještina.

Snaga u borbi:

Bodovi koji su dodani na ovu vještinu povećavaju snagu heroja u napadu i obrani. Također, pribilježite da se heroj računa kao konjica ukoliko ima konja kao opremu, ili kao pješadija ukoliko nema konja.
Bonus u napadu:

Bonus u napadu povećava snagu vojske koja napada zajedno sa herojem za 0.2% po razini (maksimalno 20%). Bonus vrijedi samo za vojsku koja je poslana zajedno sa herojem.
Bonus u obrani:

Povećava jačinu obrane svih vojnika za 0.2% po razini (maksimalno 20%) Ovo vrijedi za svu vojsku koja se brani sa herojem, ali obuhvaća samo za vojsku igrača čiji je heroj (ne vrijedi za vojsku drugog igrača).
Resursi:

Bodovi dodani na ovu vještinu povećavaju proizvodnju resursa u selu kojem heroj pripada. Vi imate opciju da odaberete koju će vrstu resursa heroj proizvoditi ili podijeliti taj bonus na jednake dijelove za proizvodnju svih resursa. To je uvijek jedna vještina i možete je slobodno mijenjati kada god to želite.


Izgradnjom dvorca heroja na razinu 10, možete iskoristiti heroja da zauzmete dolinu u vašem okruženju. Izgradnjom dvorca heroja razinu 10 jedna dolina može biti zauzeta, na razini 15 dvije i sa dvorcem heroja na razini 20 tri. Doline koje želite osvojiti moraju biti u području od 7x7 polja od sela iz kojeg ih osvajate.

Slika ispod označava "vaše" selo crnim okvirom i oaze, koje teoretski možete osvojiti, crvenim okvirom. Važno: možete osvojiti samo 3 oaze po selu.
http://www.travianteam.com/answers/t4/com/conq_oases.png

Osvajanje oaza drugih igrača je također moguće. Potrebno je da imate najmanje jedno slobodno mjesto u dvorcu heroja. Oazu koju posjeduje neki igrač možete osvojiti jedino ako pošaljete normalan napad. Ne zaboravite poslati i heroja u napad, jer u suprotnom ne možete osvojiti dolinu. Ako selo čiju dolinu napadate ima u posjedu tri doline onda će vaš prvi uspješan napad spustiti odanost sa 100% na 0% i dolina će postati vaša. Ako posjeduje dvije onda će napad spustiti odanost za 60%, a ako posjeduje jednu onda će uspješan napad spustiti odanost samo za 40%.

Vojska koja ima veće početne atribute (napad, obrana) je, logično, bolji izbor za heroja. Sa druge strane, oporavak takvog heroja košta više i traje duže. Igrači mogu imati samo jednog heroja i svaki put kada pogine mogu ga oživjeti.Koliko resursa heroj može nositi?
- Heroj ne može nositi resurse.

Prikazuju li se heroji u izvještajima borbe?
- Da, prikazuju se.

Mogu li vidjeti vještine heroja u izvještajima borbe?
- Ne, to nije moguće.

Koliki je maksimalna razina vještina?
- Maksimum je 100 po vještini.

Mogu li braniti jedno selo sa više heroja?
- Da, ali bonusi u obrani vrijede samo za vojsku od igrača čiji je heroj, ne za svu vojsku.

Kada heroj gubi životne bodove?
- Skoro pri svakom napadu, osnovna obrana (Dvorac + zid) su dovoljne da se nanese neka šteta.

Može li se heroj koristiti sam u obrani ili napadu?
- Da, ali nije preporučljivo zato što će heroj poginuti ako izgubi više od 90 životnih bodova u jednoj bitci.

Kako se računa iskustvo heroja?
- Na osnovu ubijene vojske (iskustvo = količina hrane koju jede ubijen vojnik) u bici u kojoj je heroj sudjelovao, dodjeljuju se iskustveni bodovi. Pogledajte tablicu iznad da biste vidjeli koliko je iskustva neophodno za svaku razinu heroja.

Dobiva li heroj iskustvo ako pogine u borbi?
- Da, heroj dobiva iskustvo.

Kako se dijele iskustveni bodovi ako ima više heroja koji brane selo?
- Dijele se podjednako svakom heroju.
Primjer: ako ima 3 heroja, svaki će dobiti 1/3 ukupnog iskustva.

Povećava li se napad/obrana heroja povećava istraživanjima u kovačnici?
- Ne, to nema utjecaja na heroja.

Kad mogu krenuti sa osvajanjem oaza?
- Morate izgraditi dvorac heroja na razinu 10, 15 ili 20 za svaku oazu koju želite uzeti.

Koliko heroja mogu imati u isto vrijeme?
- Svaki igrač može imati samo jednog heroja. Kad heroj pogine, imat ćete opciju da ga oživite.

Mogu li prebaciti heroja u neko svoje drugo selo i koristiti ga za napade i obranu iz tog sela?
- Da, dok god imate izgrađen dvorac heroja možete poslati heroja kao pojačanje i on će se pridružiti selu, odakle se može koristiti za napade ili osvajanje dolina.

Što se događa sa iskustvom kad oživim heroja koji je poginuo u bitci?
- Čim heroj ponovo bude imao 100% životnih bodova, moći će se koristiti kao i ranije. Neće doći do gubitka iskustva ili vještina.

Regeneracija heroja
- Standardna vrijednost je 10 životnih bodova po danu. Može se povećati pomoću odgovarajućih predmeta.

Dobivam li predmet i ako heroj pogine u avanturi?
- Ne.

Gdje mogu promijeniti opcije heroja?
- U gornjem desnom uglu imate sliku vašeg heroja. Ako kliknete na nju otvorit će se stranica sa atributima heroja.
Ovdje možete promijeniti opcije heroja kao što je proizvodnja resursa.

Kao koja vrsta jedinica se računa heroj? Konjica ili pješadija?
- Heroj se računa kao konjica ako je opremljen konjem, ili kao pješadija ukoliko nema konja.

Gubim li predmete kada heroj pogine?
- Ne.

Mogu li dati ime heroju?
- Ne.

Kako mogu oživjeti heroja?
- Ako je vaš heroj mrtav, jednostavno otvorite opcije heroja. Tu ćete imati opciju da ga oživite - sve što vam je potrebno je da imate dovoljno resurs. također, možete ga oživeti i uz pomoć nekih predmeta.

Računa li se snaga heroja u borbi i za napad i za obranu?
- Da.

Što znači ako je označeno "Ako je označeno Vaš heroj neće braniti selo kojem trenutno pripada." u opcijama heroja?
- Ovo znači da heroj neće sudjelovati u obrani sela u kojem se trenutno nalazi. Međutim, ako ga pošaljete kao pojačanje u selo drugog igrača ili vaše selo koje nema izgrađen dvorac heroja, on će braniti selo čak iako je ova opcija označena.

Koliko iznosi vrijeme za oživljavanje heroja?
- (razina+1) sati, maksimum 24 sata

Moj heroj stalno gine. Što mogu da učinim?
- Morate mu dodati bodove za snagu u borbi da biste izbjegli ovo.

Mogu li predmeti kao što je mast biti ukradeni od heroja?
- Ne.

Postoji li način da se trguje ili šalju predmeti između igrača ili unutar saveza?
- Ne.

Što mi treba da bih kontrolirao heroja iz svog drugog sela?
- Vaš heroj može biti kontroliran iz sela u kojem se nalazi samo ako u njemu imate izgrađen dvorac heroja razinu 1.


Iskustvo heroja po levelu
http://img857.imageshack.us/img857/133/1203.jpg


Izvor:http://t4.answers.travian.ba/