PDA

View Full Version : FAQ-oprema kod herojaDragan
25.03.11, 10:56
Oprema

* Oprema za desnu ruku
* Oprema za lijevu ruku
* Šljemovi
* Oklopi
* Cipele
* Konji
* Potrošna oprema

Oprema za desnu ruku

Rimljani

* Kratki mač Legionara
+500 Snage u borbi za heroja; +3 napad i +3 obrane za svakog Legionara.
* Mač Legionara
+1000 Snage u borbi za heroja; +4 napad i +4 obrane za svakog Legionara.
* Dugi mač Legionara
+1500 Snage u borbi za heroja; +5 napad i +5 obrane za svakog Legionnaire.
* Kratki mač Pretorijanca
+500 Snage u borbi za heroja; +3 napad i +3 obrane za svakog Pretorijanca.
* Mač Pretorijanca
+1000 Snage u borbi za heroja; +4 napad i +4 obrane za svakog Pretorijanca.
* Dugi mač Pretorijanca
+1500 Snage u borbi za heroja; +5 napad id +5 obrane za svakog Pretorijanca.
* Kratki mač Imperijanca
+500 Snage u borbi za heroja; +3 napad i +3 obrane za svakog Imperijanca.
* Mač Imperijanca
+1000 Snage u borbi za heroja; +4 napad i +4 obrane za svakog Imperijanca.
* Dugi mač Imperijanca
+1500 Snage u borbi za heroja; +5 napad i +5 obrane za svakog Imperijanca.
* Kratki mač Equites Imperatorisa
+500 Snage u borbi za heroja; +9 napad i +9 obrane za svakog Equites Imperatorisa.
* Mač Equites Imperatorisa
+1000 Snage u borbi za heroja; +12 napad i +12 obrane za svakog Equites Imperatorisa.
* Dugi mač Equites Imperatorisa
+1500 Snage u borbi za heroja; +15 napad i +15 obrane za svakog Equites Imperatorisa.
* Lako koplje Equites Caesarisa
+500 Snage u borbi za heroja; +12 napad i +12 obrane za svakog Equites Caesarisa.
* Koplje Equites Caesarisa
+1000 Snage u borbi za heroja; +16 napad i +16 obrane za svakog Equites Caesarisa.
* Teško koplje Equites Caesarisa
+1500 Snage u borbi za heroja; +20 napad i +20 obrane za svakog Equites Caesarisa.

Gali

* Osti Falange
+500 Snage u borbi za heroja; +3 napad i +3 obrane za svakou Falangu.
* Koplje Falange
+1000 Snage u borbi za heroja; +4 napad i +4 obrane za svakou Falangu.
* Koplje Falange
+1500 Snage u borbi za heroja; +5 napad i +5 obrane za svakou Falangu.
* Kratki mač Mačevaoca
+500 Snage u borbi za heroja; +3 napad i +3 obrane za svakog Mačevaoca.
* Mač Mačevaoca
+1000 Snage u borbi za heroja; +4 napad i +4 obrane za svakog Mačevaoca.
* Dugi mač Mačevaoca
+1500 Snage u borbi za heroja; +5napad i+5 obrane za svakog Mačevaoca.
* Kratki luk Teutateovog groma
+500 Snage u borbi za heroja; +6napad i +6 obrane za svakog Teutateovog groma.
* Luk Teutateovog groma
+1000 Snage u borbi za heroja; +8 napad i +8 obrane za svakog Teutateovog groma.
* Dugi luk Teutateovog groma
+1500 Snage u borbi za heroja; +10 napad i +10 obrane za svakog Teutateovog groma.
* Walking Motka Druidskog jahača
+500 Snage u borbi za heroja; +6 napad i +6 obrane za svakog Druidskog jahača.
* Motka Druidskog jahača
+1000 Snage u borbi za heroja; +8 napad i +8 obrane za svakog Druidskog jahača.
* Velika motka Druidskog jahača
+1500 Snage u borbi za heroja; +10 napad i +10 obrane za svakog Druidskog jahača.
* Lako koplje Heduana
+500 Snage u borbi za heroja; +9 napad i +9 obrane za svakog Heduana.
* Koplje Heduana
+1000 Snage u borbi za heroja; +12 napad i +12 obrane za svakog Heduana.
* Teško koplje Heduana
+1500 Snage u borbi za heroja; +15 napad i +15 obrane za svakog Heduana.


Teutonci

* Batina Batinara
+500 Snage u borbi za heroja; +3 napad i +3 obrane za svakog Batinara.
* Buzdovan Batinara
+1000 Snage u borbi za heroja; +4 napad i +4 obrane za svakog Batinara.
* Jutarnja zvijezda Batinara
+1500 Snage u borbi za heroja; +5 napad i +5 obrane za svakog Batinara.
* Koplje of the Spearman
+500 Snage u borbi za heroja; +3 napad i +3 obrane za svakog Spearman.
* Šiljak of the Spearman
+1000 Snage u borbi za heroja; +4 napad i +4 obrane za svakog Spearman.
* Lance of the Spearman
+1500 Snage u borbi za heroja; +5 napad i +5 obrane za svakog Spearman.
*Sjekirica Boraca sa Sjekirom
+500 Snage u borbi za heroja; +3 napad i +3 obrane za svakog Borca sa Sjekirom.
* Sjekira Boraca sa Sjekirom
+1000 Snage u borbi za heroja; +4 napad i +4 obrane za svakog Borca sa Sjekirom.
* Ratna sjekira Boraca sa Sjekirom
+1500 Snage u borbi za heroja; +5 napad i +5 obrane za svakog Borca sa Sjekirom.
* Laki čekić Paladina
+500 Snage u borbi za heroja; +6 napad i +6 obrane za svakog Paladina.
* Čekić Paladina
+1000 Snage u borbi za heroja; +8 napad i +8 obrane za svakog Paladina.
* Teški čekić Paladina
+1500 Snage u borbi za heroja; +10 napad i +10 obrane za svakog Paladin.
* Kratki mač Teutonskog Viteza
+500 Snage u borbi za heroja; +9 napad i +9 obrane za svakog Teutonskog Viteza.
* Mač Teutonskog Viteza
+1000 Snage u borbi za heroja; +12 napad i +12 obrane za svakog Teutonskog Viteza.
* Dugi mač Teutonskog Viteza
+1500 Snage u borbi za heroja; +15 napad i +15 obrane za svakog Teutonskog Viteza.


Oprema za lijevu ruku

Štitovi

* Mali štit
+500 Snage u borbi za heroja.
* Štit
+1000 Snage u borbi za heroja.
* Veliki štit
+1500 Snage u borbi za heroja.

Rogovi

* Mali rog Natara
+20% veća snaga u borbi Protiv natara
* Rog Natara
+25% veća snaga u borbi Protiv natara
* Veliki rog Natara
+30% veća snaga u borbi Protiv natara

Vreće

* Vrećica Lopova
10% pljačkaškog bonusa
* Vreća Lopova
15% pljačkaškog bonusa
* Džak Lopova
20% pljačkaškog bonusa

NAPOMENA: Vreće možete koristiti i u slučaju da ste gal,ili rimljanin.

Ostalo

* Mala karta
30% brži povratak (ovo se računa za heroja,i sve jedinice koje putuju sa njim).
* Karta
40% brži povratak (ovo se računa za heroja,i sve jedinice koje putuju sa njim).
* Velika karta
50% brži povratak (ovo se računa za heroja,i sve jedinice koje putuju sa njim).

* Mala zastava
30% brže jedinice između vlastitih sela.
* Zastava
40% brže jedinice između vlastitih sela.
* Velika zastava
50% brže jedinice između vlastitih sela.

* Mali barjak
15% brže jedinice između članova saveza.
* Barjak
20% brže jedinice između članova saveza.
* Veliki barjak
25% brže jedinice između članova saveza.

Šljemovi

* Šljem Svijesti
+15% više iskustva
* Šljem Prosvjećivanja
+20% više iskustva
* Šljem Mudrosti
+25 životnih bodova na dan
* Šljem Regeneracije
+10 životnih bodova na dan
* Šljem Zdravlja
+15 životnih bodova na dan
* Kaciga Liječenja
+20 % zdravlja na dan
* Šljem Gladiatora
+100 kulturnih poena na dan na 1x serveru , i +50 na 3x serveru.
* Šljem Vođe
+400 kulturnih poena na dan na 1x serveru , i +200 na 3x serveru.
* Šljem Konzula
+800 kulturnih poena na dan na 1x serveru , i +400 na 3x serveru.
* Šljem Jahača
Vrijeme obuke u štali smanjeno za 10%.
* Šljem Konjanika
Vrijeme obuke u štali smanjeno za 15%
* Šljem Teškog konjanika
Vrijeme obuke u štali smanjeno za 20%
* Šljem Plaćenika
Smanjeno vrijeme obuke u kasarni za 10%.
* Šljem Ratnika
Smanjeno vrijeme obuke u kasarni za 15%.
* Šljem Vlarada
Smanjeno vrijeme obuke u kasarni za 20%.

Dragan
25.03.11, 10:57
Oklopi

* Laki oklop Regeneracije
+20 životnih bodova na dan.
* Laki oklop Zdravlja
+30 životnih bodova na dan.
* Laki oklop Liječenja
+40 životnih bodova na dan.
* Laki oklop Izdržljivosti
Šteta smanjena za 4 životna boda + 10 životnih bodova na dan.
* Oklop Izdržljivosti
Šteta smanjena za 6 životna boda + 15 životnih bodova na dan.
* Teški oklop Izdržljivosti
Šteta smanjena za 8 životna boda + 20 životnih bodova na dan.
* Laki oklop Života
+500 snaga heroja u borbi.
* Oklop Života
+1000 snaga heroja u borbi.
* Teški oklop Života
+1500 snaga heroja u borbi.
* Laki oklop Života
Šteta smanjena za 3 životna boda.
+250 snaga heroja u borbi.
* Oklop Života
Šteta smanjena za 4 životna boda.
+500 snaga heroja u borbi.
* Teški oklop Života
Šteta smanjena za 5 životnih bodova.
+750 snaga heroja u borbi.

Cipele

* Čizme Regeneracije
+10 životnih bodova na dan.
* Čizme Zdravlja
+15 životnih bodova na dan.
* Čizme Liječenja
+20 životnih bodova na dan.
* Čizme Plaćenika
+25% Veća brzina od normalne na udaljenostima većim od 20 polja.
* Čizme Ratnika
+50% Veća brzina od normalne na udaljenostima većim od 20 polja.
* Čizme Vladara
+75% Veća brzina od normalne na udaljenostima većim od 20 polja.
* Male mamuze
+3 brzina jahača na 1x serverima (+6 brzina jahača na 3x serverima)
* Mamuze
+4 brzina jahača na 1x serverima (+8 brzina jahača na 3x serverima)
* Zlovoljne mamuze
+5 brzina jahača na 1x serverima (+10 brzina jahača na 3x serverima)

Konji

* Jahaći konj
+ 14 polja po satu 1x serverima (+28 polja po satu na 3x serverima).
* Rasan konj
+17 polja po satu 1x serverima (+34 polja po satu na 3x serverima)..
* Ratni konj
+20 polja po satu 1x serverima ( +40 polja po satu na 3x serverima).

NAPOMENA:
- Ubrzavanje sa konjima djeluje samo na heroja.
- Gali: +5 polja po satu on a 1x serverima (+10 polja po satu na 3x serverima)

Potrošna oprema

* Mast
Regeneriše životne bodover heroja odmah.Od količine masti zavisi koliko će se herojevih životnih bodova regenerisati(najviše 100%).
Djeluje kad je u opremi heroja

* Svitak
Djeluje kada je smješteno u torbu,i daje iskustvo.Djeluje kada je u opremi heroja.
This item is stackable.

* Kanta sa vodom života
Oživljava vašeg heroja jednom besplatno.Ako je heroj živ,ne možete mu staviti kantu sa vodom života u torbu.

* Ploča Zakona
Podiže odanost sela u kojem je heroj za 1% po svakoj ploči,s maksimumom od 125%.

* Knjiga Mudrosti
Poništava sve osobine heroja i omogućava ponovno postavljanje osobina.

*Umjetnina
Ako koristite umjetninu,dobićete kulturalnih poena koliko proizvode sva vaša sela zajedno(+136 kulturalnih poena) do maksimalnih 5000 kulturalnih poena na 1x serveru(2500 na 3x serveru) po iskorištenoj umjetnini

* Mali zavoj
Smanjuje gubitke nakon bitke ako su u herojevoj torbi.Ovaj zavoj može isliječiti 25% gubitaka.Možete liječiti samo jedinice za koje imate zavoje.Vrijeme liječenja je jednako povratnom vremenu jedinica,ali traje najmanje 24 sata.Mora se dodati heroju prije bitke da bi funkcionisalo.

NAPOMENA: Ovo znaci da trebate,naprimjer,50 malih zavoja,da izlijecite 25% od 200 jedinica.
U slucaju da imate manje malih zavoja nego jedinica za izlijeciti,onda isti procenat jedinica svake vrste ce biti izliječen.Ako vam je ostalo još zavoja,onda se liječi sa lijeva na desno. Govoreći u brojevima: Ako ste napadali sa 100 batinara i 100 sjekirasa, Izgubili ste svakog po 50 a imate 40 zavoja - onda 20 jedinica svakog(i batinara i sjekirasa)ce biti izliječena.U istom primjeru,ako imate 41 mali zavoj,mozete izlijeciti 20 batinara i 20 sjekirasa.

* Zavoj
Smanjuje gubitke nakon bitke ako su u herojevoj torbi.Ovaj zavoj može isliječiti 33% gubitaka.Možete liječiti samo jedinice za koje imate zavoje.Vrijeme liječenja je jednako povratnom vremenu jedinica,ali traje najmanje 24 sata.Mora se dodati heroju prije bitke da bi funkcionisalo.


* Kavezi
http://forum.travian.ba/showthread.php?t=49664


NAPOMENA:Većinu opreme sam preveo po svom,znaci nisam gledao kako je na travianu,ali posto nisam jos vidio nazive svih predmeta u travianu,necu nista mijenjati.Znaci,ovdje sam napisao "zlovoljne mamuze",ili "cizme vladara",sto vjerovatno nije tako,ali bar znate od prilike o cemu se radi.Pokusacu to srediti sto prije.


Izvor:http://t4.answers.travian.ba/index.php?aid=227#go2answer
Preveo i prilagodio:Dragan (http://forum.travian.ba/member.php?u=16275)
Ako opet nesto nije jasno,javite se nasupport@travian.ba