PDA

View Full Version : Travian drevna Europa - lista izmjenaCM Marko
06.07.14, 02:02
Izmjene

Umjesto standardne Travian karte imamo novu kartu koja prikazuje Europu sa dijelovima sjeverne Afrike i Bliskog istoka.

Više neće biti svjetskih čuda. Možete pobijediti samo sakupljajući pobjedničke bodove sa Vašim savezom. Savez sa najviše pobjedničkih bodova pobjeđuje.

Bonusi koje donose ured za trgovinu i viteška arena su duplirani.


Drevni gradovi i artefakti

Biti će 87 drevnih gradova koji će biti raspoređeni po karti od samog početka. U drevnim gradovima se nalaze artefakti. Ovoga puta se artefakti ne pojavljuju u središnjem dijelu igre! Drevne gradove će braniti Rimljani, Gali ili Teutonci. Međutim, oni neće imati vještačku inteligenciju tako da neće unapređivati resursna polja, građevine ili obučavati vojsku. Iako, od samog početka igre drevne gradove će čuvati određeni broj vojnika. Drevni gradovi mogu biti osvojeni ali ne mogu biti uništeni. Glavni drevni grad Rimljana, Gala i Teutonaca ne može biti napadnut ni osvojen. Artefakti se ne mogu prebaciti iz drevnog grada u neko drugo selo i drevni grad ne može biti proglašen za glavni grad nekog igrača.

Ukoliko igrač posjeduje više od jednog drevnog grada postoje određena pravila:
Najviše tri artefakta mogu biti aktivna, od kojih samo JEDAN može biti veliki ili posebni. To znači da možete imati aktivna tri mala artefakta ili dva mala i jedan veliki/posebni artefakt. Ako igrač posjeduje dva artefakta istog tipa onda će samo jedan od njih imati učinak ako su oba aktivirana u riznici. Obratite pažnju da posebni artefakti nisu uvijek artefakti koji djeluju na cijeli račun (npr. posebni ludi artefakt).

Artefakt nema učinak ukoliko ste izabrali da dobijate pobjedničke bodove ili niste kliknuli na dugme za izbor (prazan hod artefakta).

Svaki učinak traje 24 sata (prikazuje se odbrojavanje) i vlasnik drevnog grada odlučuje želi li koristiti moći artefakta ili će praviti pobjedničke bodove. U riznici drevnog grada postoje dva dugmeta jedno je za proizvodnju pobjedničkih bodova, a drugo za korištenje učinka artefakta. Nema opcije za „daljinsko“ aktiviranje tuđeg artefakta ali učinak artefakta može biti „kopiran“ u sela drugih članova saveza, to će biti poslije objašnjeno.


Ukoliko drugi igrač osvoji Vaš drevni grad dok je učinak aktivan on će se trenutno završiti bez obzira da li je učinak bio na cijeli račun ili samo na drevno selo.

Prilikom borbe u drevnim gradovima nema moralnog bonusa.


Savezi i „kopiranje“ učinka artefakta

Ukoliko ste u savezu u kojem i drugi igrači posjeduju drevne gradove postoji još jedno složeno pravilo:

Možete aktivirati tj. „kopirati“ učinak artefakta iz drevnog grada Vašeg suigrača. Da biste uradili ovo potrebno je kliknuti na odgovarajuće dugme koje će biti prikazano u rizici „običnog“ sela, što znači bilo koje selo osim drevnog grada. To znači da osim moći iz drevnog grada koji posjedujete možete uzeti i moći iz sela drugih igrača koji su dio Vašeg saveza. Potrebno je da riznica bude na odgovarajućoj razini kako biste mogli koristiti učinke:

Preduvjeti:

Riznica razina 10: možete koristiti učinke malih drevnih gradova koji pripadaju članovima Vašeg saveza.
Riznica stepen 20: možete koristiti učinke velikih ili posebnih drevnih gradova koji pripadaju članovima Vašeg saveza.Možete vidjeti sve drevne gradove (i učinke) u riznici. Efekti drugih članova saveza mogu se koristiti samo ako je vlasnik tog drevnog grada aktivirao korištenje moći. Ukoliko je artefakt u stanju „mirovanja“ (igrač nije napravio izbor) ili je izabrana proizvodnja pobjedničkih bodova ostali članovi saveza ne mogu koristiti moći artefakta u svojim naseljima.
Igrač koji aktivira moći tuđeg artefakta mora biti svjestan da će to trajati samo onoliko koliko je preostalo u prikazanom brojaču ili čak i kraće ako netko drugi osvoji to drevno selo. Bez obzira na oblast djelovanja artefakta u drevnom selu kada taj učinak aktivira neki drugi član saveza on će se uvijek odnositi samo na selo iz kojeg ste aktivirali tu opciju. Ako je učinak aktiviran u jednom selu, u svim ostalim će opcija za aktivaciju biti deaktivirana.

Nema "krađe" učinka artefakta od drugih članova saveza: svaki član saveza može uzeti učinak artefakta za svoje selo sve dok imaju riznicu odgovarajuće razine. Može se dogoditi da npr. 10 članova saveza koriste isti učinak. Nema ograničenja u tom pogledu.


Članovi saveza

Brisanje računa: Ukoliko odlučite obrisati račun ne možete aktivirati drevne moći ili proizvoditi pobjedničke bodove za savez, ali možete koristiti moći artefakta Vaših suigrača.


Igrač napušta savez: Ukoliko želite napustiti savez možete to učiniti samo ako ne koristite drevne moći (Vaše ili Vaših suigrača). Drugim riječima: Ako imate aktivirane drevne moći ne možete napustiti savez.

Izbacivanje igrača iz saveza: Ako vođa saveza (onaj koji ima odgovarajuće opcije) želi izbaciti nekog igrača iz saveza on neće biti izbačen istog trenutka (kao što je do sada bilo) već će igrač biti izbačen 24 sata poslije.
Važno: prilikom izbacivanja SVAKOG igrača potrebno je pričekati 24 sata bez obzira da li su moći drevnog grada aktivirane ili ne.
Kada vođa saveza aktivira proces „izbacivanja igrača“, igrač koji će uskoro biti izbačen iz saveza ne može aktivirati svoje ni tuđe artefakte. Efekti koji su već aktivni će ostati aktivni do završetka odbrojavanja. Ukoliko igrač koji će uskoro biti izbačen želi aktivirati moći u svom drevnom gradu (prije nego što se proces izbacivanja završi) mora prvo sam napustiti savez.


"Artefakt lude" i specijalni uvjeti

Artefakt lude mijenja svoje moći i oblast djelovanja. Ovo se događa prilikom osvajanja drevnog grada od strane DRUGOG igrača ili kada se period od 24 sata nakon izbora korištenja moći artefakta ili proizvodnje pobjedničkih bodova završi. Drugim riječima: Učinak se mijenja u isto vrijeme kada igrač koji posjeduje taj drevni grad može ponovo da napravi izbor između korišćenja moći i proizvodnje pobjedničkih bodova.

CM Marko
09.07.14, 15:32
Pravovremeno za početak našeg prvog servera Drevna Europa potrudili smo se kako bi Vam dali točan pregled artefakta. Na slikama ispod možete vidjeti koji artefakt se nalazi u kojem sektoru i na kojim koordinatama.

Označene crvene bojom pronaći ćete rimske gradove sa rimskom vojskom u obrani.
Smeđe su označeni teutonski gradovi sa teutonskom vojskom u obrani.
Žutom bojom označeni su galski gradovi sa galskom vojskom u obrani.

Pregled sjeveroistoka
http://i2.wp.com/blog.travian.com/wp-content/uploads/2014/07/Northeast.png
Pregled sjeverozapada
http://i0.wp.com/blog.travian.com/wp-content/uploads/2014/07/Northwest.png
Pregled jugoistoka
http://i0.wp.com/blog.travian.com/wp-content/uploads/2014/07/Southeast.png
Pregled jugozapada
http://i1.wp.com/blog.travian.com/wp-content/uploads/2014/07/Southwest.png

Nadamo se da Vam pregled puno pomaže!
Do sljedećeg puta