PDA

View Full Version : Opće informacije o svim serverimaNikola
06.08.16, 13:19
Svijet
Početak
Artefakti [?] (http://answers.travian.ba/?aid=90#go2answer)
Svjetska čuda [?] (http://answers.travian.ba/?aid=121#go2answer)
Planovi [?] (http://answers.travian.ba/?aid=73#go2answer)
Verzija


ba1 (http://ts1.travian.ba/)
27.01.2017.
07.05.2017.
od početka
-
Т:L


ba2 (http://ts2.travian.ba/)
-

-

-

-

-ba3 (http://ts3.travian.ba/)
24.04.2017.
-
od početka
-
Т:L


ba4 (http://ts4.travian.ba/)
16.06.2017.
-
od početka
-
Т:L


ba5 (http://ts5.travian.ba/)
12.12.2016.
22.03.2017.
od početka
30.06.2017.
Т:L


ba19 (http://ts19.travian.ba/)
-
-
-
-
-


ba20 (http://ts20.travian.ba/)
10.03.2017.
od početka
nema
nema
RoA


bax (http://tx3.travian.ba/)
20.07.2017.

-

od početka
-

Т:L
Igra na Travian: Rise of Alliances svijetu traje 200 dana, dok na 2x speed verziji traje 140 dana.


Okvirno planirano vrijeme pojavljivanja artefakta, svjetskih čuda i planova na serverima je sljedeće:

Travian: Legends
Artefakti: nakon 100 dana
Svjetska čuda: od početka
Planovi: nakon 200 dana
Natari zidaju svjetsko čudo: nakon 250 dana
Natari završavaju svoje svjetsko čudo nakon 350 dana (dan manje ili više), ako igrači do tada ne izgrade svjetsko čudo na stepen 100.

Travian: Legends 3x speed:
Artefakti: nakon 34 dana
Svjetska čuda: od početka
Planovi: nakon 67 dana
Natari zidaju svjetsko čudo: nakon 84 dana
Natari završavaju svoje svjetsko čudo nakon 118 dana (dan manje ili više), ako igrači do tada ne izgrade svjetsko čudo na stepen 100.

Travian: Legends X speed:
Artefakti: nakon 100/X dana
Svjetska čuda: od početka
Planovi: nakon 200/X dana
Natari zidaju svjetsko čudo: nakon 250/X dana
24 sata / brzina servera = koliko treba Natarima (u satima) da nadograde svjetsko čudo za jedan stepen.