Kod pregleda "Aukcije" kod opcije "Ponude" kod onih ponuda gde su me drugi igrači pretekli sa ponudom, sa leve strane u kvadratiću stoji crveno "x" gde bi trebalo da nakon klika na taj kvadratić, ta...