Ime u igri Neko 94
Iskustvo koje imate u Travianu: 2 dana
Koje ste pleme izabrali: Gali
Koliko populacije imate: 94
Napomena (ukoliko želite nešto posebno napomenuti): aktivan...