Heroji

- Ko su Heroji??
Hroji su jedinice koje imaju 5 atributa, i mogu sticati iskustvo tokom borbe. Kada steknu dovoljno iskustva, poveća im se nivo/stepen i dobivaju 5 poena kojie možete iskoristiti za poboljšavanje njegovih atributa. Ukratko, što se više bore, postaju jači i jači.

- Kako regrutovati Heroja?
Jednostavno je.. Sve što vam treba je "Mjesto okupljanja" stepen 1, "Glavna zgrada" stepen 3 i "Herojska vila" stepen 1. Nakon toga, svaka jedinica može biti pretvorena u heroja.

- Koliko Heroja mogu imati?
Moguće je imati maskimalno 3 heroja, od toga jedan od njih može biti aktivan. Kada pogine, heroja je moguće oživiti (njega ili jednog od dva neaktivna heroja u vili). Ako želite napraviti heroja druge vrste a već imate trojicu, moguće je izbrisati jednog (klikom na crveni X do njega) i napraviti novog.

- Koja vrsta jedinica je najbolja za heroja?
To je najviše do vas, vašeg ukusa, odnosno taktike. Večina igrača koja igra agresivno se odlučuje za tešku konjicu (Eq. Caesaris, Haeduan, Teutonski Vitez), a nerijetko i za ofanzivnu pješadiju (Imperijanac, Mačevalac, Borac sa sjekirom). Ljudi koji preferiraju odbranu, prave odbrambene heroje. Gali se često odlučuju i za Theutateov grom, tako da heroj ne usporava ostale jedinice ove vrste (koje gali koriste za raid-anje).
U ostalom, ako ste nezadovoljni herojem kojeg imate, uvijek ga možete zamijeniti drugim.

Jedinice

- Gdje treniram jedinice?

U zavisnosti od vrste jedinica koje hočeš, treniraš ih u zgradama kao što su: Kasarna, Štala, Radionica, Herojska vila i Rezidencija/Dvorac.

- Koje vrste jedinica postoje?

U travianu postoji 5 vrsta jedinica:

Pješadija

Osnovne napadačko-odbrambene jedinice za sve tri nacije. Svaki pojedinačni vojnik smanjuje proizvodnju žita za 1.

Konjica

Za razliku od pješadije, imaju veći napad i odbranu i dosta su brži, ali ih je teže održavati zbog toga što smanjuju proizvodnju žita od 2-4.

Ratne mašine

Osnovna svrha ovih jedinica je rušenje zgrada. Ratni ovani služe za uništavanje zidova, dok je katapultima moguće rušiti sve ostale zgrada.
TIP - Sa Mjestom okupljanja na stepenu 10, moguće je "nanišaniti" bilo koju zgradu osim Skloništa, Klesara i Zamkara.

Naseljenici

Sa Dvorcem na stepenu 10, 15 i 20 ili Rezidencijom na stepenu 10 i 20 (u jednom gradu može biti samo jedno, ne oboje - ili Rezidencija ili Dvorac) i sa dovoljnim brojem Kulturnih poena, moguće je napraviti tri (3) Naseljenika. Naseljenike (njih 3, ne 2, ne 1 nego 3) potom treba poslati na neku od Napuštenih dolina sa zadatkom Osnivanje novog sela. Kada stignu na odredište, oformit će novo selo.

Senator/Starješina/Poglavica

Sa Dvorcem na stepenu 10, 15 i 20, ili Rezidencijom na stepenu 10 i 20 i sa dovoljnim brojem Kulturnih poena, moguće je napraviti Senatora/Starješinu/Poglavicu. Slikovito rečeno, njihov zadatak je da ubijede stanovnike neprjateljskog sela da se pridruže vašem carstvu.
U praksi to izgleda ovako: Nađete dobro selo sa velikom populacijom (ili mozda 15 ili 9 cropera). Uništite svu neprijateljsku vojsku, i razrušite Rezidenciju jer je selo nemoguće zauzeti sve dok je u njemu Rezidencija ili Dvorac. Još jedna bita stvar je da Dvorac ne možete razrušiti manje od stepena 1 jer je glavni grad nemoguće zauzeti. Nakon što je Rezidencija uništena, počnete slati Senatora/Starješinu/Poglavicu zajedno sa ostalom vojskom u napad (ne samog samcatog jer će poginut!). Svakim novim napadom "Odanost" sela koje napadate počinje opadati. Kada Odanost padne na nulu, selo je vaše.
TIP - Nakon što je zauzeto, selo i dalje ima veoma nisku Odanost. Pametno je što prije sagraditi novu Rezidenciju (koja konstantno povećava Odanost) kako bi bilo sigurnije od od potencijalnih napadača.

- Koje vrste napada i odbrane postoje?

Ovo pitanje ćemo objasniti na primjeru Batinara.


On je pješadija. Njegov napad je 40, odbrana protiv pješadije 20 a odbrana protiv konjice 5.
Kada napada, obračunava se njegov napad 40 (što je logično), kada je stacioniran u Gradu i neko drugi napada, to zovemo odbranom. Ako ga napada pješadija gleda se njegova odbrana protiv pješadije, ako ga pak napada konjica, gleda se odbrana protiv konjice... prosto ko' pasulj.

Evo kako u praksi izgleda napad pješadije i napad konice protiv grupe od 7000 batinara.
Na prvoj slici napad vrši vojska od 2000 Imperijanaca (pješadija) gdje svaki pojedinačni Imperijanac ima napad od 70 (70 x 2.000 = 140.000).
Na drugoj slici napad vrši vojska od 1000 Heduana (konjica), a svaki pojedinačni Heduan ima napad od 140 (140 x 1.000 = 140.000).
Dakle i jedna i druga vojska imaju potpuno istu jačinu napada, razlika je samo u vrsti jedinica (prvo je pješadija a drugo konjica).
Na obje slike se brane 7.000 Batinara, koji imaju ukupnu odbranu protiv pješadije (20 x 7000) 140.000, a ukupnu odbranu protiv konice (5 x 7000) 35.000.
Ishod borbe 1:

Ishod brobe 2:


Napominjem da u praksi postoji puno faktora koji utječu na konačni ishod borbe, a neki do njih su: zidovi, stepen oklopa i oružja ratnika (u kovačnici oklopa i kovačnici oružja), odbranbeni i napadni bonus heroja i sl.

- Bonusi (zid, kovačnica oklopa, kovačnica oružja)

Zid
U zavisnosti od plemena koje ste izabrali zid oko sela će vam dati dodatni bonus pri odbrani:
Rimski zid - daje oko 3% po nivou, do 81% na 20 nivou.
Taraba (gali) - daje oko 2.5% po nivou, do 64% na 20. nivou.
Zemljani zid (Teutonci) - daje oko 2% po nivou, do 49% na 20. nivou.

Kovačnice oklopa/oružja
Unaprijeđivanjem jedinica u kovačnici oklopa ili oružja dobijate poboljšanje od 1.5% po nivou. Npr. Batinar bez poboljšanja u oružju ima napad od 40. Ako ga u kovačnici oružja unaprijedite na 10. nivo on će imati napad od 46.

- Kada hoću da pošaljem vojsku na neko selo, mogu da izaberem 3 opcije: Pojačanje, Napad: Normalan i Napad: Pljačka. U čemu je razlika?

Pojačanje - Nakon dolaska u selo, jedinice će se stacionirati tu (i konzumirati žito grada u koji su došle). Njihova uloga je uglavnom - odbrana. Moguće ih je vratiti u njihov matični grad u bilo koje doba.
Napad: Normalan - Vojska je krenula u puni napad, i neće se vratiti dok ne pobijedi ili izgubi (tad se beli neće vratit). Ako pobijedi, pokupit će resurse iz grada koji je napadnut.
Napad: Pljačka - Vojska je krenula u pljačku. Ako naiđe na otpor, boriće se, ali ne do zdanjeg čovjeka, nego će se vratiti nakon prvog okršaja sa neprijateljima (obično sa gubicima na obije strane). Naravno, preživjeli vojnici će odnijeti ukradeni plijen.

- Da li u travianu postoji špijunaža, i koje se jedinice koriste za to?

Da! Špijunaža postoji, i obavljaju je jedinice kao što su Izviđači (Gali i Teutonci) i Equites Legati (Rimljani). Te jedinice ne mogu napadati, a samim tim ni' pljačkati (nositi resurse). Njihova jedina svrha je špijuniranje okolnih gradova, i odbrana od špijunaže drugih igrača.

Špijuniranje se vrši tako što se Izviđač pošalje na tuđi grad sa zadatkom "Napad", nakon čega se mogu odabrati dvije vrste izviđanja – "Izviđanje resursa i vojske", ili "Izviđanje utvrde i vojske".
Izviđanje resursa i vojske pokazuje koliko igrač ima resursa i vojske.
Izviđanje utvrde i vojske pokazuje stepen Zida i Rezidencije/Dvorca i količina i vrste jedinica koje su trenutno u gradu.

Odbrana od špijunaže drugih igrača se vrši tako što imate u svom gradu stacionirane Izviđače. Od broja stacioniranih Izviđača, zavisi efikasnost odbrane od neprijateljske špijunaže. Što više Izviđača, to bolja odbrana.

- Kada šaljem jedinice u pljačku, kako mogu znati koliko one resursa mogu nostit?

Svaka jedinica ima svoj kapacitet, drugim riječima broj resursa koje može nositi. Na stranici http://www.travian.ba/anleitung.php# možeš vidjeti koliko ta jedinica može nositi resursa.
Znači, kada si špijunirao nekoga i znaš koliko resursa ima, fino digitron u ruke, i izračunaj koliko ti jedinica treba da opustoše selo. Ako meta ima odbranu, predvidi i svoje gubitke, tako da možeš poslati dodatne jedinice.

- Čuo sam za termin "Lažni napad" ali mi nije jasno šta to znači?

Lažni napad (fake attack) je napad sa samo jednim vojnikom. Pošto je u travianu nemoguće vidjeti da li dolazi jedan vojnik ili hiljadu, igraći često iskoriste ovo tako što pošalju masu napada na sva sela protivnika, od kojih je jedan glavni, a ostali fake.

- Kada pošaljem vojnike u napad - mogu li ih opozvati? Vratiti nazad prije udara?

Kada pošalješ vojsku na bilo koji zadatak (napad, pljačka, pojačanje idr), imaš 90 sekundi da ih opozoveš tako što odeš na Mjesto okupljanja, i klikneš na mali crveni "X" sa desne strane. Nakon tih 90 sekundi nema pozivanja nazad.

- Koliko najmanje jedinica može napadati jedan grad?

Da bi se napao grad bez ikakve odbrane, i bitka pobjedila bez gubitaka, potrebno je poslati najmanje 2 jedinice.

- Koliko napada je moguće poslati u isto vrijeme?

Nema ograničenja!

- Jel postoji neki program koji može predvidjeti ishod borbe prije nego se ona desi, ako se zna broj jedinica koji učestvuje u borbi?

Da! Klikom na zgradu "Mjesto okupljanja" moguće je pristupiti takozvanom simulatoru borbe.

(FAQ originalno sastavio Fuke )