Prikaz rezultata 1 do 2 od 2

Tema: Struktura foldera standardnog grafičkog paketa T3.5

 1. #1

  Uobičajeno Struktura foldera standardnog grafičkog paketa T3.5

  I. Struktura foldera standardnog grafičkog paketa

  1. / img

  U ovom folderu se nalaze slike koje ne ovise od jezika:

  Kod:
  a     Opće 
  f     Forum saveza 
  g     Građevine i pozadine sela 
  l     Raspored 
  m    Mapa 
  misc  Ostalo 
  msg   Poruke 
  p     Plus ponude 
  q     Zadaci 
  r     Sirovine 
  s     Statistike 
  special Vatrometi 
  t     Medalje 
  u     Vojska 
  u2    Velike slike vojske 
  u2rtl  Velike slike vojske (ogledalo)
  2. / lang / [kod jezika]

  U ovom folderu se nalaze slike koje ovise od jezika:

  Kod:
  a Opće 
  b Dugmići 
  f Forum saveza 
  msg Poruke 
  p Plus ponude 
  t1 Zaglavlja 
  t2 Zaglavlja
  3. / modules

  U ovom folderu se nalaze različiti CSS moduli.
  »Više informacija u poglavljima III.5 i III.9
  II. Logo grafičkog paketa

  U glavnom folderu se nalazi slika gp_preview.gif, ona se prikazuje kad korisnik aktivira grafički paket i predstavlja logo grafičkog paketa.
  Kada korisnik upiše stazu do odgovarajućeg grafičkog paketa i klikne OK, paket će biti provjeren. Ako je grafički paket prođe provjeru njegov logo će biti prikazan.
  III. CSS slika

  1. Opće smjernice

  * Sve klase, IDS i komentari u CSS fajlovina su napisani na engleskom jeziku.

  * Raspored u igri je podijeljen na dva djela - uvijek vidljivi dio (meni, orijentacija, linkovi) i središnji dio koji se mijenja (sadržaj stranice). Da bi se izbjeglo preklapanje klasa svaki div ima svoj id "sadržaj".
  Tako znate da će klasa 'div. [Klasa sadržaja]' biti primijenjena samo određenoj stranici koju definira "klasa sadržaja".

  Moguće stranice s različitim klasama:
  Kod:

  Kod:
  A2B Slanje vojske 
  activate Aktiviranje računa 
  alliance Savez 
  build Gradnja građevina 
  error_site Stranica s greškom 
  forum Forum saveza 
  login Prijava 
  logout Odjava 
  manual Uputstvo 
  map Mapa 
  messages Poruke 
  player Profil 
  plus Plus 
  reports Izvještaji 
  Signup Registracija 
  statistics Statistike 
  support Podrška 
  village1 Pregled sela 
  village2 Centar sela 
  village3 Kompletan pregled sela 
  wars Simulator borbe
  * CSS slika su organizirani na poseban način (bit će objašnjeno u sljedećim poglavljima). Postoje i komentari da bi olakšali snalaženje unutar fajlova.

  * Svi slika unutar foldera Module imaju '-ltr' (left to right) ili '-rlt' (right to left) na kraju imena. To se odnosi na orijentaciju teksta unutar HTML dokumenta.

  * Slike se više ne pozivaju korištenjem atributa 'src' unutar <img>-tagova, već se poziva transparentna GIF slika a zatim se dodaje slika putem CSS-a (stil: background-image, background-repeat, background-position). Ovo ima sljedeće prednosti:

  o Slike (npr. vojska) se nalaze u jednoj slici. Na taj način samo jedna slika treba da se učita, a zatim se ta slika pomiče na željeno mjesto korištenjem opcije background-position. Ovo smanjuje vrijeme učitavanja stranice unutar igre.

  o Pošto se sve kontrolira putem CSS-a i sve je dostupno u grafičkom paketu, sve slike mogu biti promijenjene bez pristupa izvornom kodu.  2. gp_check.css

  Ovaj fajl omogućuje aktivaciju grafičkog paketa. Samo kada je ovaj fajl korektno integriran u grafički paket, gumb sačuvaj će biti dostupno na stranici za izbor grafičkog paketa.
  Zbog toga ne trebate mijenjati ovaj fajl.
  Ovaj fajl mora biti dio grafičkog paketa.

  Putanja:
  ... / lang / [kod jezika] / gp_check.css


  3. lang.css

  U fajlu lang.css se nalaze stilovi koji ovise od jezika.
  Ovaj fajl mora biti dio grafičkog paketa.

  Putanja:
  ... / lang / [kod jezika] / lang.css

  Sadržaj:
  ... • Dugmići
  ... • Tekst (npr. zaglavlja)
  ... • Slike

  Sadrži stil:
  ... • width
  ... • height
  ... • background-image
  ... • background-repeat
  ... • background-position


  4. travian.css

  Ovaj fajl možete koristiti da napravite grafički paket od modula. Ovisno od smjera čitanja i veličine slova različiti moduli mogu biti ubačeni u jedan grafički paket.
  Standardni moduli treba da se smatraju kao nacrti, i možete ih promijeniti po želji. Nije čak ni obavezno uključiti sve module. Umjesto jednog možete uključiti i svoje datoteke, ili čak upisati željeni stil izravno u travian.css fajl.
  Ovaj fajl mora biti dio grafičkog paketa.

  Putanja:
  ... / travian.css


  5. travian_fonts-[Specifikacija]. css

  U fajlovima s nazivom travian_fonts-[Specifikacija]. Css se nalazi stil za slova.

  Putanja:
  .../modules/travian_fonts- [Specifikacija]. css

  Sadržaj:
  ... • Opće
  ... • Raspored
  ... • Opći elementi
  ... • Vrijeme na serveru
  ... • Navigacija
  ... • Navigacija sa strane
  ... • Informacije sa strane
  ... • Donje zaglavlje
  ... • Prijava
  ... • Registracija
  ... • Potaknuće
  ... • Pregled sela
  ... • Centar sela
  ... • Informacije o selu
  ... • Mapa
  ... • Igrač
  ... • Savez
  ... • Forum saveza
  ... • Statistike
  ... • Izvještaji
  ... • Poruke
  ... • Građevine
  ... • Uputstvo
  ... • Zadaci
  ... • Slanje vojske
  ... • Plus
  ... • Simulator borbe

  Sadrži stil:
  ... • font-size
  ... • font-weight
  ... • font-style
  ... • color
  ... • font-family
  ... • font-decoration


  6. travian_hacks-[Specifikacija]. css

  U fajlovima s nazivom travian_hacks-[Specifikacija]. Css se nalazi privremeni stil.

  Putanja:
  .../modules/travian_hacks- [Specifikacija]. css

  Sadrži stil:
  ... Bez ograničenja.


  7. travian_images-[Specifikacija]. css

  U fajlovima s nazivom travian_images-[Specifikacija]. Css se nalazi stil za sve slike koje ne ovise od jezika.

  Putanja:
  .../modules/travian_images- [Specifikacija]. css

  Sadržaj:
  ... • Dugmići
  ... • Tekst (npr. zaglavlja)
  ... • Slike

  Sadrži stil:
  ... • width
  ... • height
  ... • background-image
  ... • background-repeat
  ... • background-position


  8. travian_layout-[Specifikacija]. css


  U fajlovima s nazivom travian_layout-[Specifikacija]. Css se nalazi stil za osnovni raspored. Ovo uključuje poziciju svih elemenata izvan tablica i njihovu udaljenost od ostalih elemenata.

  Putanja:
  .../modules/travian_layout- [Specifikacija]. css

  Sadržaj:
  ... • Opće
  ... • Raspored
  ... • Opći elementi
  ... • Vrijeme na serveru
  ... • Navigacija
  ... • Navigacija sa strane
  ... • Informacije sa strane
  ... • Donje zaglavlje
  ... • Prijava
  ... • Registracija
  ... • Potaknuće
  ... • Pregled sela
  ... • Centar sela
  ... • Informacije o selu
  ... • Mapa
  ... • Igrač
  ... • Savez
  ... • Forum saveza
  ... • Statistike
  ... • Izvještaji
  ... • Poruke
  ... • Građevine
  ... • Uputstvo
  ... • Zadaci
  ... • Slanje vojske
  ... • Plus
  ... • Simulator borbe

  Sadrži stil:
  Za sve izvan tablica, osim stila slova i slika.


  9. travian_table-[Specifikacija]. css


  U fajlovima s nazivom travian_table-[Specifikacija]. Css se nalazi stil za sve elemente tablice.

  Putanja:
  .../modules/travian_table- [Specifikacija]. css

  Sadržaj:
  ... • Opće
  ... • Raspored
  ... • Opći elementi
  ... • Vrijeme na serveru
  ... • Navigacija
  ... • Navigacija sa strane
  ... • Informacije sa strane
  ... • Donje zaglavlje
  ... • Prijava
  ... • Registracija
  ... • Potaknuće
  ... • Pregled sela
  ... • Centar sela
  ... • Informacije o selu
  ... • Mapa
  ... • Igrač
  ... • Savez
  ... • Forum saveza
  ... • Statistike
  ... • Izvještaji
  ... • Poruke
  ... • Građevine
  ... • Uputstvo
  ... • Zadaci
  ... • Slanje vojske
  ... • Plus
  ... • Simulator borbe

  Sadrži stil:
  ... Za sve unutar tablica, osim stila slova i slika.
  Last edited by MOD_firecube; 21.10.09 at 02:26.

 2. #2

  Uobičajeno

  IV. ČPP

  1. Koja alat može pomoći pronaći CSS stil, klasu i IDS?

  Ako koristite Firefox, trebali bi instalirati dodatak Firebug ili IE Developer Toolbar ako koristite Internet Explorer. Ove alate vam omogućuju odabrati bilo koji elemnt igre jedostavno klikom na njega i vidjeti koje su sve klase, id, stilovi, itd.. prikazani.
  Ako želite urediti određeni element, nađite njegovu klasu / id i pronađite iste u CSS fajlovima. Na ovaj način ćete izmijeniti stil mnogo brže.
  Ukoliko nemate program koji otvara CSS datoteke preporučujemo da nabavite program Notepad + +.


  2. Kako izraditi grafički paket za druge zemlje?

  Kada aktivirate grafički paket, fajl gp_check.css je neophodan u odgovarajućem jezičnom mapi. Od poslužitelja i zemlje gdje želite aktivirati grafički paket ovisi koji jezični mapu je neophodan.
  Opcije su sljedeće: iskopirajte lang / [lang] mapu grafičkog paketa koji ste napravili i promijenite mu ime u odgovarajući kod zemlje. Ne zaboravite jezični folder sadrži tekst odgovarajućeg jezika, i da bi korisnik mogao imati problema prilikom igre ako ne razumije tekst koji bude bio prikazan na tipkama.
  Druga opcija je da nabavite standardni grafički paket zemlje koju želite dodati i kopirati lang / [lang] mapu. U ovom slučaju standardne slike te zemlje će biti prikazane.

  Postojeći kodovi zemalja:
  Kod:
     ae  ee  il  nl  si
  au  en  in  no  sk
  ba  es  ine ph  th
  bg  fi  ir  pk  tr
  br  fr  it  pl  tw
  cl  gr  jp  pt  ua
  cn  hk  kr  ro  uk
  cz  hr  lt  rs  us
  de  hu  lv  ru  vn
  dk  id  my  se  za
  3. Želim napraviti svoju ovojenu pozadinu, ali neke tablice idalje imaju bijelu pozadinu. Kako da napravim da tablice imaju transparentnu pozadinu?

  Sve tablice bez okvira imaju bijelu pozadinu - kao i odgovarajući THS i TDS elementi table. Potražite ID tablice koju želite promijeniti u travian_table-[specifikacija]. Css fajlu. Sada zamijenite sve background-color: # FFFFFF; za table, th i td sa background: none; Odnosno dodajte:

  Kod:
   div.example table.example,
    div.example table.example th,
    div.example table.example td {background:none;}
  Last edited by MOD_firecube; 21.10.09 at 02:20.

Similar Threads

 1. Redoslijed zlatni paketa
  By CM Marko in forum Obavijesti
  Odgovori: 0
  Zadnji Post: 02.03.16, 21:16
 2. Grafička sučelja
  By Tikky in forum Greške u igri
  Odgovori: 5
  Zadnji Post: 17.08.12, 21:22

Pravila Postanja

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •