Poštovani igrači,

Svi ste već upoznati sa našim sistemom za detekciju botova i scripti (addona). I puno vas prigovora da to ne ide dovoljno daleko.

Uskoro počinje druga faza detekcije scripti i botova. Sistem je ostao isti :

Za fer igrač ništa se ne mijenja, osim što se fair-play sada isplati. S druge strane korisnik kod kojeg se otkrijei bot ili skripta će dobiti captcha nakon što se račun provjeri i pronađe se korištenje bota ili scripte.

Imajte na umu da sistem ne provjerava sve naloge na serveru u isto vrijeme! Sistem nasumice provjerava naloge na serveru. To znači da igrač neki može koristiti scripte, ali onog momenta kada ga sistem detektira i oznaci kao korisnika njegovi problemi počinju.

Detekcija je potpuno automatiziran. 24 / 7 naš program pregleda naloge na serveru i provjerava ih.

Samo što sada, korisnici botova i pomagala (addona, scripti) ne samo da ce dobiti captcha autorizacije nego i trenutačnu kaznu tog momenta kada se otkrije, i sve što češće koristi bota ili scriptu kazna ce biti veća i veća.


Floosh, Travian Team