Ovaj turtorijal je prevod turtorijala s engleskog (link do originalnog turtorijala možete pronaći na dnu odgovora). Ovaj prevod se sme koristiti i objavljivati na drugim forumima, ali je poželjno napomenuti da je prevod uradio igrač Jovan NS. Za pravopisne greške i/ili predloge u vezi ovog turtorijala, molim da mi napišete privatnu poruku.
За ћириличну верзију турторија кликните овде.

Uvod:

U ovom turtorijalu se govori kako na teoretski najisplativniji način podizati resorna polja do nivoa 10. U ovom turtorijalu nisu u obzir uzete vojska i infrastruktura, već samo resorna polja!

Sela s 6 njiva (za primer je uzeto 4-4-4-6 selo)

Preporučio bih Vam da održavate sve rudnike na približnim nivoima tj. ukoliko imate 1 rudnik gline na nivou 4 i 3 na nivo 3, trebalo bi da prvo podignete ta 3 rudnika na nivo 4 pre nego što krenete dalje na nivo 5. Evo i najisplativnijeg načina podizanja resornih polja na 10 (NAPOMENA: ovde se uzima jednaka potreažnja za svim sirovinama, s toga ne treba pratiti donji "plan" gradnje bez imalo improvizovanja):

 • Sagradite sve drvoseče, rudnike gline i rudnike gvožđa na nivo 8.
 • Sagradite po jednog drvoseču, rudnik gline i rudnik gvožđa na nivo 10.
 • Sagradite pilanu, ciglanu i livnicu gvožđa na nivo 3.
 • Sagradite po jednog drvoseču, rudnik gline i rudnik gvožđa na nivo 9.
 • Sagradite pilanu, ciglanu i livnicu gvožđa na nivo 4.
 • Sagradite još po jednog drvoseču, rudnik gline i rudnik gvožđa na nivo 10.
 • Sagradite pilanu, ciglanu i livnicu gvožđa na nivo 5.
 • Sagradite preostalo preostalog dvoseču, rudnik gline i rudnk gvožđa na nivo 10.Što se tiče gradnje njiva, to gotovo u potpunosi zavisi od broja Vaših vojnika, ali bi to u teoriji trebalo da gradite ovako:

 • Sagradite njive na nivoe 5 ili 6.
 • Sagradite mlin.
 • Sagradite sve njive na nivo 7.
 • Sagradite mlin na nivo 2.
 • Sagradite sve njive na nivo 8.
 • Sagradite mlin na nivo 3.
 • Sagradite sve njive na nivo 9.
 • Sagradite mlin na nivo 4.
 • Sagradite 1 njivu na nivo 10.
 • Sagradite mlin na nivo 5.
 • Sagradite pekaru do nivoa 2.
 • Sagradite još dve njive na nivo 10.
 • Sagradite pekaru na stepen 3.
 • Sagradite preostale njive na nivo 10.
 • Sagradite pekaru na nivo 5.

Selo s 9 njiva (3-3-3-9)

Drvo, glina i gvožđe:

 • Sagradite sve drvoseču, rudnik gline i rudnik gvožđa na nivo 8.
 • Sagradite po jednog drvoseču, rudnik gline i rudnik gvožđa na nivo 10.
 • Sagradite pilanu, ciganu i livnicu gvožđa do nivoa 3.
 • Sagradite po jedno resorno polje od svih sirovina na nivo 9.
 • Sagradite pilanu, ciglanu i livnicu gvožđa na nivo 4.
 • Sagradite sva preostala resorna polja na 9.
 • Sagradite još po jedanog drvoseču, rudnik gline i rudnik gvožđa na nivo 10.
 • Sagradite pilanu, ciglanu i livnicu gvožđa na nivo 5.
 • Sagradite sve preostale drvoseče, rudnike gline i rudnike gvožđa na nivo 10.

Žito
Kao i prošli put, gradnja žita Vam zavisi od vojske, ali evo matematički najisplativijeg načina:

 • Sagradite sve njive na nivo 5.
 • Sagradite mlin.
 • Sagradite sve njive na nivo 6.
 • Sagradite mlin na nivo 2.
 • Sagradite sve njive na nivo 7.
 • Sagradite mlin na nivo 3.
 • Sagradite jednu njivu na nivo 10, četiri na nivo 9 i preostale četiri na nivo 8.
 • Sagradite mlin na nivo 5.
 • Sagradite pekaru do nivoa 2.
 • Četiri preostale njive koje su na 8. nivou, sagradite na nivo 9.
 • Sagradite pekaru na nivo 3.
 • Sagradite sve preostale njive (8 njiva) na nivo 10.
 • Sagradite pekaru na nivo 4.

UKOLIKO VAM POLU KROP NIJE GLAVNI GRADI: Sagradite pekaru na nivo 5.
UKOLIKO VAM JE POLU KROP GLAVNI GRAD: Proširite sve njive na nivo 11, a nakon toga sagradite pekaru na nivo 5.

Selo s 15 njiva (1-1-1-15)

Ovde ću pisati samo o načinu podizanja žita.

 • Sagradite 13 njiva na na nivo 4 i dve njive na nivo 5.
 • Sagradite mlin.
 • Sagradite 2 njive na nivo 5 i 14 njiva na nivo 6.
 • Sagradite mlin na nivo 2.
 • Sagradite preostale 2 njive na nivo 6.
 • Sagradite mlin na nivo 3.
 • Sagradite 10 njiva na nivo 7, 4 njive na nivo8 i jednu njivu na nivo 10.
 • Sagradite mlin na nivo 5.
 • Sagradite pekaru do nivoa 2.
 • Sagradite 2 njive na nivo 2, 12 njiva na nivo 8 i jednu na nivo 10.
 • Sagradite pekaru na nivo 3.
 • Sagradite 14 njiva na nivo 9 i jednu njivu na nivo 10.
 • Sagradite pekaru na nivo 4.
 • Sagradite sve preostale njive na nivo 10.

UKOLIKO VAM KROP NIJE GLAVNI GRAD: Sagradite pekaru na nivo 5.
UKOLIKO VAM JE KROP GLAVNI GRAD: Sagradite 2 njive na nivo 11, a zatim pekaru na nivo 5.

-----------------------------------------------------

Napravio tabele: LoD (.au Travian forum)

Preveo: Jovan NS (.rs & .ba Travian forumi)