Dakle radimo priču u stripu....Npr. jeda lik na crtezu kaze

danas je...

a drugi na drugom srtezu kaze

lijep dan.Pa sam otišao...


evo: