Prikaz rezultata 1 do 2 od 2

Tema: FAQ-oprema kod heroja

 1. #1
  Korisnik Dragan's Avatar
  Registrovan
  Aug 2009
  Postovi
  628

  Uobičajeno FAQ-oprema kod heroja

  Oprema

  * Oprema za desnu ruku
  * Oprema za lijevu ruku
  * Šljemovi
  * Oklopi
  * Cipele
  * Konji
  * Potrošna oprema


  Oprema za desnu ruku

  Rimljani

  * Kratki mač Legionara
  +500 Snage u borbi za heroja; +3 napad i +3 obrane za svakog Legionara.
  * Mač Legionara
  +1000 Snage u borbi za heroja; +4 napad i +4 obrane za svakog Legionara.
  * Dugi mač Legionara
  +1500 Snage u borbi za heroja; +5 napad i +5 obrane za svakog Legionnaire.
  * Kratki mač Pretorijanca
  +500 Snage u borbi za heroja; +3 napad i +3 obrane za svakog Pretorijanca.
  * Mač Pretorijanca
  +1000 Snage u borbi za heroja; +4 napad i +4 obrane za svakog Pretorijanca.
  * Dugi mač Pretorijanca
  +1500 Snage u borbi za heroja; +5 napad id +5 obrane za svakog Pretorijanca.
  * Kratki mač Imperijanca
  +500 Snage u borbi za heroja; +3 napad i +3 obrane za svakog Imperijanca.
  * Mač Imperijanca
  +1000 Snage u borbi za heroja; +4 napad i +4 obrane za svakog Imperijanca.
  * Dugi mač Imperijanca
  +1500 Snage u borbi za heroja; +5 napad i +5 obrane za svakog Imperijanca.
  * Kratki mač Equites Imperatorisa
  +500 Snage u borbi za heroja; +9 napad i +9 obrane za svakog Equites Imperatorisa.
  * Mač Equites Imperatorisa
  +1000 Snage u borbi za heroja; +12 napad i +12 obrane za svakog Equites Imperatorisa.
  * Dugi mač Equites Imperatorisa
  +1500 Snage u borbi za heroja; +15 napad i +15 obrane za svakog Equites Imperatorisa.
  * Lako koplje Equites Caesarisa
  +500 Snage u borbi za heroja; +12 napad i +12 obrane za svakog Equites Caesarisa.
  * Koplje Equites Caesarisa
  +1000 Snage u borbi za heroja; +16 napad i +16 obrane za svakog Equites Caesarisa.
  * Teško koplje Equites Caesarisa
  +1500 Snage u borbi za heroja; +20 napad i +20 obrane za svakog Equites Caesarisa.

  Gali

  * Osti Falange
  +500 Snage u borbi za heroja; +3 napad i +3 obrane za svakou Falangu.
  * Koplje Falange
  +1000 Snage u borbi za heroja; +4 napad i +4 obrane za svakou Falangu.
  * Koplje Falange
  +1500 Snage u borbi za heroja; +5 napad i +5 obrane za svakou Falangu.
  * Kratki mač Mačevaoca
  +500 Snage u borbi za heroja; +3 napad i +3 obrane za svakog Mačevaoca.
  * Mač Mačevaoca
  +1000 Snage u borbi za heroja; +4 napad i +4 obrane za svakog Mačevaoca.
  * Dugi mač Mačevaoca
  +1500 Snage u borbi za heroja; +5napad i+5 obrane za svakog Mačevaoca.
  * Kratki luk Teutateovog groma
  +500 Snage u borbi za heroja; +6napad i +6 obrane za svakog Teutateovog groma.
  * Luk Teutateovog groma
  +1000 Snage u borbi za heroja; +8 napad i +8 obrane za svakog Teutateovog groma.
  * Dugi luk Teutateovog groma
  +1500 Snage u borbi za heroja; +10 napad i +10 obrane za svakog Teutateovog groma.
  * Walking Motka Druidskog jahača
  +500 Snage u borbi za heroja; +6 napad i +6 obrane za svakog Druidskog jahača.
  * Motka Druidskog jahača
  +1000 Snage u borbi za heroja; +8 napad i +8 obrane za svakog Druidskog jahača.
  * Velika motka Druidskog jahača
  +1500 Snage u borbi za heroja; +10 napad i +10 obrane za svakog Druidskog jahača.
  * Lako koplje Heduana
  +500 Snage u borbi za heroja; +9 napad i +9 obrane za svakog Heduana.
  * Koplje Heduana
  +1000 Snage u borbi za heroja; +12 napad i +12 obrane za svakog Heduana.
  * Teško koplje Heduana
  +1500 Snage u borbi za heroja; +15 napad i +15 obrane za svakog Heduana.


  Teutonci

  * Batina Batinara
  +500 Snage u borbi za heroja; +3 napad i +3 obrane za svakog Batinara.
  * Buzdovan Batinara
  +1000 Snage u borbi za heroja; +4 napad i +4 obrane za svakog Batinara.
  * Jutarnja zvijezda Batinara
  +1500 Snage u borbi za heroja; +5 napad i +5 obrane za svakog Batinara.
  * Koplje of the Spearman
  +500 Snage u borbi za heroja; +3 napad i +3 obrane za svakog Spearman.
  * Šiljak of the Spearman
  +1000 Snage u borbi za heroja; +4 napad i +4 obrane za svakog Spearman.
  * Lance of the Spearman
  +1500 Snage u borbi za heroja; +5 napad i +5 obrane za svakog Spearman.
  *Sjekirica Boraca sa Sjekirom
  +500 Snage u borbi za heroja; +3 napad i +3 obrane za svakog Borca sa Sjekirom.
  * Sjekira Boraca sa Sjekirom
  +1000 Snage u borbi za heroja; +4 napad i +4 obrane za svakog Borca sa Sjekirom.
  * Ratna sjekira Boraca sa Sjekirom
  +1500 Snage u borbi za heroja; +5 napad i +5 obrane za svakog Borca sa Sjekirom.
  * Laki čekić Paladina
  +500 Snage u borbi za heroja; +6 napad i +6 obrane za svakog Paladina.
  * Čekić Paladina
  +1000 Snage u borbi za heroja; +8 napad i +8 obrane za svakog Paladina.
  * Teški čekić Paladina
  +1500 Snage u borbi za heroja; +10 napad i +10 obrane za svakog Paladin.
  * Kratki mač Teutonskog Viteza
  +500 Snage u borbi za heroja; +9 napad i +9 obrane za svakog Teutonskog Viteza.
  * Mač Teutonskog Viteza
  +1000 Snage u borbi za heroja; +12 napad i +12 obrane za svakog Teutonskog Viteza.
  * Dugi mač Teutonskog Viteza
  +1500 Snage u borbi za heroja; +15 napad i +15 obrane za svakog Teutonskog Viteza.


  Oprema za lijevu ruku

  Štitovi

  * Mali štit
  +500 Snage u borbi za heroja.
  * Štit
  +1000 Snage u borbi za heroja.
  * Veliki štit
  +1500 Snage u borbi za heroja.

  Rogovi

  * Mali rog Natara
  +20% veća snaga u borbi Protiv natara
  * Rog Natara
  +25% veća snaga u borbi Protiv natara
  * Veliki rog Natara
  +30% veća snaga u borbi Protiv natara

  Vreće

  * Vrećica Lopova
  10% pljačkaškog bonusa
  * Vreća Lopova
  15% pljačkaškog bonusa
  * Džak Lopova
  20% pljačkaškog bonusa

  NAPOMENA: Vreće možete koristiti i u slučaju da ste gal,ili rimljanin.

  Ostalo

  * Mala karta
  30% brži povratak (ovo se računa za heroja,i sve jedinice koje putuju sa njim).
  * Karta
  40% brži povratak (ovo se računa za heroja,i sve jedinice koje putuju sa njim).
  * Velika karta
  50% brži povratak (ovo se računa za heroja,i sve jedinice koje putuju sa njim).

  * Mala zastava
  30% brže jedinice između vlastitih sela.
  * Zastava
  40% brže jedinice između vlastitih sela.
  * Velika zastava
  50% brže jedinice između vlastitih sela.

  * Mali barjak
  15% brže jedinice između članova saveza.
  * Barjak
  20% brže jedinice između članova saveza.
  * Veliki barjak
  25% brže jedinice između članova saveza.

  Šljemovi

  * Šljem Svijesti
  +15% više iskustva
  * Šljem Prosvjećivanja
  +20% više iskustva
  * Šljem Mudrosti
  +25 životnih bodova na dan
  * Šljem Regeneracije
  +10 životnih bodova na dan
  * Šljem Zdravlja
  +15 životnih bodova na dan
  * Kaciga Liječenja
  +20 % zdravlja na dan
  * Šljem Gladiatora
  +100 kulturnih poena na dan na 1x serveru , i +50 na 3x serveru.
  * Šljem Vođe
  +400 kulturnih poena na dan na 1x serveru , i +200 na 3x serveru.
  * Šljem Konzula
  +800 kulturnih poena na dan na 1x serveru , i +400 na 3x serveru.
  * Šljem Jahača
  Vrijeme obuke u štali smanjeno za 10%.
  * Šljem Konjanika
  Vrijeme obuke u štali smanjeno za 15%
  * Šljem Teškog konjanika
  Vrijeme obuke u štali smanjeno za 20%
  * Šljem Plaćenika
  Smanjeno vrijeme obuke u kasarni za 10%.
  * Šljem Ratnika
  Smanjeno vrijeme obuke u kasarni za 15%.
  * Šljem Vlarada
  Smanjeno vrijeme obuke u kasarni za 20%.

 2. #2
  Korisnik Dragan's Avatar
  Registrovan
  Aug 2009
  Postovi
  628

  Uobičajeno

  Oklopi

  * Laki oklop Regeneracije
  +20 životnih bodova na dan.
  * Laki oklop Zdravlja
  +30 životnih bodova na dan.
  * Laki oklop Liječenja
  +40 životnih bodova na dan.
  * Laki oklop Izdržljivosti
  Šteta smanjena za 4 životna boda + 10 životnih bodova na dan.
  * Oklop Izdržljivosti
  Šteta smanjena za 6 životna boda + 15 životnih bodova na dan.
  * Teški oklop Izdržljivosti
  Šteta smanjena za 8 životna boda + 20 životnih bodova na dan.
  * Laki oklop Života
  +500 snaga heroja u borbi.
  * Oklop Života
  +1000 snaga heroja u borbi.
  * Teški oklop Života
  +1500 snaga heroja u borbi.
  * Laki oklop Života
  Šteta smanjena za 3 životna boda.
  +250 snaga heroja u borbi.
  * Oklop Života
  Šteta smanjena za 4 životna boda.
  +500 snaga heroja u borbi.
  * Teški oklop Života
  Šteta smanjena za 5 životnih bodova.
  +750 snaga heroja u borbi.

  Cipele

  * Čizme Regeneracije
  +10 životnih bodova na dan.
  * Čizme Zdravlja
  +15 životnih bodova na dan.
  * Čizme Liječenja
  +20 životnih bodova na dan.
  * Čizme Plaćenika
  +25% Veća brzina od normalne na udaljenostima većim od 20 polja.
  * Čizme Ratnika
  +50% Veća brzina od normalne na udaljenostima većim od 20 polja.
  * Čizme Vladara
  +75% Veća brzina od normalne na udaljenostima većim od 20 polja.
  * Male mamuze
  +3 brzina jahača na 1x serverima (+6 brzina jahača na 3x serverima)
  * Mamuze
  +4 brzina jahača na 1x serverima (+8 brzina jahača na 3x serverima)
  * Zlovoljne mamuze
  +5 brzina jahača na 1x serverima (+10 brzina jahača na 3x serverima)

  Konji

  * Jahaći konj
  + 14 polja po satu 1x serverima (+28 polja po satu na 3x serverima).
  * Rasan konj
  +17 polja po satu 1x serverima (+34 polja po satu na 3x serverima)..
  * Ratni konj
  +20 polja po satu 1x serverima ( +40 polja po satu na 3x serverima).

  NAPOMENA:
  - Ubrzavanje sa konjima djeluje samo na heroja.
  - Gali: +5 polja po satu on a 1x serverima (+10 polja po satu na 3x serverima)


  Potrošna oprema

  * Mast
  Regeneriše životne bodover heroja odmah.Od količine masti zavisi koliko će se herojevih životnih bodova regenerisati(najviše 100%).
  Djeluje kad je u opremi heroja

  * Svitak
  Djeluje kada je smješteno u torbu,i daje iskustvo.Djeluje kada je u opremi heroja.
  This item is stackable.

  * Kanta sa vodom života
  Oživljava vašeg heroja jednom besplatno.Ako je heroj živ,ne možete mu staviti kantu sa vodom života u torbu.

  * Ploča Zakona
  Podiže odanost sela u kojem je heroj za 1% po svakoj ploči,s maksimumom od 125%.

  * Knjiga Mudrosti
  Poništava sve osobine heroja i omogućava ponovno postavljanje osobina.

  *Umjetnina
  Ako koristite umjetninu,dobićete kulturalnih poena koliko proizvode sva vaša sela zajedno(+136 kulturalnih poena) do maksimalnih 5000 kulturalnih poena na 1x serveru(2500 na 3x serveru) po iskorištenoj umjetnini

  * Mali zavoj
  Smanjuje gubitke nakon bitke ako su u herojevoj torbi.Ovaj zavoj može isliječiti 25% gubitaka.Možete liječiti samo jedinice za koje imate zavoje.Vrijeme liječenja je jednako povratnom vremenu jedinica,ali traje najmanje 24 sata.Mora se dodati heroju prije bitke da bi funkcionisalo.

  NAPOMENA: Ovo znaci da trebate,naprimjer,50 malih zavoja,da izlijecite 25% od 200 jedinica.
  U slucaju da imate manje malih zavoja nego jedinica za izlijeciti,onda isti procenat jedinica svake vrste ce biti izliječen.Ako vam je ostalo još zavoja,onda se liječi sa lijeva na desno. Govoreći u brojevima: Ako ste napadali sa 100 batinara i 100 sjekirasa, Izgubili ste svakog po 50 a imate 40 zavoja - onda 20 jedinica svakog(i batinara i sjekirasa)ce biti izliječena.U istom primjeru,ako imate 41 mali zavoj,mozete izlijeciti 20 batinara i 20 sjekirasa.


  * Zavoj
  Smanjuje gubitke nakon bitke ako su u herojevoj torbi.Ovaj zavoj može isliječiti 33% gubitaka.Možete liječiti samo jedinice za koje imate zavoje.Vrijeme liječenja je jednako povratnom vremenu jedinica,ali traje najmanje 24 sata.Mora se dodati heroju prije bitke da bi funkcionisalo.


  * Kavezi
  http://forum.travian.ba/showthread.php?t=49664


  NAPOMENA:Većinu opreme sam preveo po svom,znaci nisam gledao kako je na travianu,ali posto nisam jos vidio nazive svih predmeta u travianu,necu nista mijenjati.Znaci,ovdje sam napisao "zlovoljne mamuze",ili "cizme vladara",sto vjerovatno nije tako,ali bar znate od prilike o cemu se radi.Pokusacu to srediti sto prije.


  Izvor:http://t4.answers.travian.ba/index.p...=227#go2answer
  Preveo i prilagodio:Dragan
  Ako opet nesto nije jasno,javite se nasupport@travian.ba
  Last edited by Dragan; 25.03.11 at 20:00.

Similar Threads

 1. oprema heroja desna ruka
  By Achillius in forum Stara pitanja
  Odgovori: 1
  Zadnji Post: 26.04.11, 08:48
 2. Oprema Heroja T4
  By Srdjan6630 in forum Stara pitanja
  Odgovori: 1
  Zadnji Post: 25.03.11, 09:58
 3. Ime heroja
  By daco in forum Stara pitanja
  Odgovori: 7
  Zadnji Post: 10.01.09, 15:28
 4. Ime heroja
  By Black god in forum Stara pitanja
  Odgovori: 10
  Zadnji Post: 13.06.08, 00:04
 5. 2 heroja??
  By ejubdragon in forum Stara pitanja
  Odgovori: 6
  Zadnji Post: 25.03.08, 20:38

Pravila Postanja

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •