PDA

View Full Version : Hall of fame - odbrane i napadi na Svjetsko čudo - server ba4MOD_firecube
08.09.09, 10:53
Ova tema je namijenjena ISKLJUČIVO za logove koji sadrže odbrane i napade na WW, tj. Svjetsko čudo. Svi eventualni komentari, logovi koji nemaju veze sa WW i spam, biće obrisani a korisnici koji su ih postali sankcionisani.
Napomena:
Post u kojem se nalazi log takođe treba da sadrži podatke o napadaču i braniocu, te o eventualnom oštećenju, što bi trebalo da izgleda ovako:

Napadač [alijansa napadača] vs. Branilac [alijansa branioca]
Pokvareno: Svjetsko čudo (sa nivoa xx na nivo yy)

ludak_
05.10.09, 11:30
http://travilog.org.ua/ba/8449493/a1...7b1dbd3400/1/1

Obijeliks/DM
10.11.09, 08:25
http://4travian.org/log/40e870a6a2c907c3b70bed0261d3b8a8

DOOG [DM] vs. Conan [FP]
Ovan pokvareno: Zid od zemlje (sa stepena 20 na stepen 19)
__________________________________________________ ____
http://4travian.org/log/d5e3d7de302193d0b1f295ba563877b2

Baš budala [DM] vs. Conan [FP]
Ovan pokvareno: Zid od zemlje (sa stepena 19 na stepen 16)
__________________________________________________ ____

http://4travian.org/log/5ed3e5ba6ff070fe5c4ca321e507cc08
Sulik [DM] vs. Conan [FP]
Info Ratni ovan pokvareno: Zid od zemlje (sa stepena 16 na stepen 15)
Info Vatreni katapult pokvareno: Svjetsko čudo (sa stepena 95 na stepen 93)
__________________________________________________ ____

http://4travian.org/log/c1a2aa27353b47bf32ae4409c8db59ba

Slejzy [DM] vs. Conan [FP]
Info Ovan Zid od zemlje nije oštećen.
Info Katapult pokvareno: Veliki silos (sa stepena 20 na stepen 14)
__________________________________________________ ____

http://4travian.org/log/4c41ac92849e69affbe78cb995c0a1ed

Plavusica [DM] vs. Conan [FP]
Info Vatreni katapult pokvareno: Svjetsko čudo (sa stepena 93 na stepen 91)
__________________________________________________ ____

http://4travian.org/log/f86dc8a03b18524c196dc2f02dd0dca7

Federer [DM] vs. Conan [FP]
Info Ratni ovan Zid od zemlje nije oštećen.
Info Vatreni katapult pokvareno: Svjetsko čudo (sa stepena 91 na stepen 90)
__________________________________________________ ____

http://4travian.org/log/b5dde793b7144c5665f5630cf79c682a

The Master [DM] vs. Conan [FP]
Info Ovan pokvareno: Zid od zemlje (sa stepena 15 na stepen 13)
Info Katapult pokvareno: Svjetsko čudo (sa stepena 90 na stepen 86)
__________________________________________________ ____

http://4travian.org/log/c51b255ca3effd9ac3ce2d22d4aab538

Krvopija [DM] vs. Conan [FP]
Info Ovan Zid od zemlje nije oštećen.
Info Katapult pokvareno: Svjetsko čudo (sa stepena 86 na stepen 82)
__________________________________________________ ____


Eto logovi su EDIT-ovani i ubaceni sa stanjem deff-a...

;)

Obijeliks/DM
14.11.09, 09:21
http://travilog.org.ua/ba/9277697/c14e457a441c070f3973a77e2aa9981b/1/1

kodex [• R • R] vs. Konrad III [LégionWW]
Info Ovan pokvareno: Zid od zemlje (sa stepena 20 na stepen 11)
Info Nijedan od tvojih vojnika se nije vratio
__________________________________________________ ____
http://travilog.org.ua/ba/1013070/0be83977e7fda2fc1b208c83a24e29a9/1/1

milena [• R • R] vs. Konrad III [LégionWW]
Info Ovan Zid od zemlje nije oštec'en.
Info Katapult Svjetsko c(udo nije oštec'en.
Info Nijedan od tvojih vojnika se nije vratio
__________________________________________________ ____

http://travilog.org.ua/ba/5813129/84b207b9614123eb966c86d9228c9d7a/1/1

vajat [• R • R] vs. Konrad III [LégionWW]
Info Ovan Zid od zemlje nije oštec'en.
Info Katapult Glavna zgrada nije oštec'en.
Info Nijedan od tvojih vojnika se nije vratio
__________________________________________________ ____

http://travilog.org.ua/ba/9939004/6624da666afd4f037b8f48a2708a84ff/1/1

AlcazaR [D&W] vs. Konrad III [LégionWW]
Info Ovan Zid od zemlje nije oštec'en.
Info Katapult pokvareno: Svjetsko c(udo (sa stepena 94 na stepen 93)
Info Nijedan od tvojih vojnika se nije vratio
__________________________________________________ ____

http://travilog.org.ua/ba/5619403/4189301034c7ecf0cf768646d1210f2b/1/1

Predox [• R • R] vs. Konrad III [LégionWW]
Info Ratni ovan pokvareno: Zid od zemlje (sa stepena 11 na stepen 10)
Info Vatreni katapult pokvareno: Svjetsko c(udo (sa stepena 93 na stepen 91)
Info Nijedan od tvojih vojnika se nije vratio
__________________________________________________ ____

http://travilog.org.ua/ba/3989653/6539605f255bd172698d90a707a411f1/1/1

Evaa [• R •] vs. Konrad III [LégionWW]
Info Ovan pokvareno: Zid od zemlje (sa stepena 10 na stepen 9)
Info Katapult pokvareno: Svjetsko c(udo (sa stepena 91 na stepen 88)
Info Nijedan od tvojih vojnika se nije vratio
__________________________________________________ ____