PDA

View Full Version : Predstavljanje alijanse.omaHa
27.07.12, 00:44
Oznaka saveza - Fire
Koordinate saveza (ukoliko su odredjene) +|+
Ciljevi saveza - Timska igra.
Povijest saveza - Djeluje 2 baxa zaredom.